Tisková zpráva – Poprvé od devadesátých let hrozí nárůst počtů onemocnění HIV u nitrožilních uživatelů drog

21.06.2019  |  Kategorie: ,

TISKOVÁ ZPRÁVA

A.N.O. – Asociace nestátních organizací, Asociace poskytovatelů

sociálních služeb a České asociace adiktologů

 

 POPRVÉ OD DEVADESÁTÝCH LET HROZÍ NÁRŮST POČTU ONEMOCNĚNÍ HIV U NITROŽILNÍCH UŽIVATELŮ DROG

 

Poprvé od devadesátých let hrozí nárůst počtu onemocnění HIV u nitrožilních uživatelů drog. Protidrogová politika v ČR se zhroutí, stát svými nelogickými škrty způsobí nárůst HIV a kriminality. Organizace budou apelovat na premiéra Babiše, aby kritickou situaci začal řešit.

 

Česká republika, 17. června 2019: České nevládní organizace, které již od 90. let plní na základě vůle státu nepostradatelnou funkci v rámci pomoci lidem trpícím závislostmi, jsou vážně ohroženy. Ministerstva práce a sociálních věcí (ČSSD) a zdravotnictví (ANO) nelogickým a fatálním způsobem letos seškrtaly peníze na služby, které tvoří páteřní síť péče o závislé. V důsledku toho bude v několika regionech (Jihomoravský, Středočeský, Praha) nemožné v druhé části roku poskytovat klientům substituční léčbu či realizovat výměnu stovek tisíc stříkaček.

Lidé trpící závislostmi tak budou nuceni vrátit se k nákupu drogy od dealera, čímž dojde k signifikantnímu zvýšení kriminality v důsledku nutnosti opatřit si peníze potřebné k získání dávky nelegální činností. Tento výpadek přímo ohrožuje doposud téměř nulové šíření HIV mezi injekčními uživateli drog a reálně tak poprvé od devadesátých let hrozí nárůst počtu nemocných touto cestou, protože se lidé nedostanou k čistým a nezávadným injekčním stříkačkám. Na zítřejším jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky proto zastřešující Asociace nestátních organizací (A.N.O.), Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Česká asociace adiktologů budou apelovat na jejího šéfa premiéra Babiše, aby domluvil svým ministrům a zajistil, aby se tento černý scénář nenaplnil.

Hned dvě centrální ministerstva tento rok významným způsobem krátily dotace, prostřednictvím kterých si stát objednává zdravotní a sociální péči a léčbu v oblasti závislostí. V případě MZ jde o propad dokonce přes 9 milionů. V případě MPSV se jedná o snížení přes 5 milionů korun u stávajících služeb. Přestože se ministryni Maláčové podařilo sehnat desítky milionů na dofinancování části sociálních služeb, musíme se ptát i na situaci na MPSV, protože doposud není zřejmé, zda budou tyto finanční prostředky použity na dofinancování tragického propadu dotací pro adiktologické služby. Drastické škrty se koncentrují u několika klíčových poskytovatelů, jako jsou Společnost Podané ruce v Jihomoravském kraji, DROP-IN či SANANIM v Praze nebo Magdaléna ve Středočeském kraji.

 

Situace v jednotlivých krajích:

V případě pražského SANANIMu došlo hned k několika zásadním škrtům. Stát škrtl více než 2,5 milionu korun na zajištění provozu terapeutických komunit (například komunita Karlov, která se jako jediná v ČR zaměřuje na léčbu závislých matek s dětmi) a doléčovacích center pro mladistvé. Zásadní krácení z MPSV nevyřešilo ani letošní navýšení dotačního programu z Úřadu vlády. Tyto služby se tak budou muset omezit či zcela uzavřít. Neřešitelný problém pak představuje škrtnutí 1,7 milionu z ministerstva zdravotnictví. Prostřednictvím Terénních programů a Kontaktního centra je v péči SANANIMu přibližně čtvrtina uživatelů drog, kteří se pohybují v Praze, včetně těch na ulici. Výměnný program je klíčovou složkou ochrany veřejného zdraví, díky němu v Praze prakticky neexistuje HIV mezi injekčními uživateli drog (prevalence je méně než 1%), zatímco průměr ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky je 15 %. SANANIM každý rok vymění přibližně 1 750 000 injekčních stříkaček. Jeden set včetně preventivního zdravotnického materiálu stojí méně než 10 Kč. Jedná se o velmi levnou a velmi účinnou ochranu před šířením infekčních chorob, zejména HIV a žloutenky typu C. Letos ale vinou škrtů nebude možné výměnu několika set tisíc stříkaček realizovat, takže lze počítat s významným nárůstem HIV.

Drastické škrty postihly i DROP-IN, který přijde v porovnání s rokem 2018 o 600 tis. korun, které byly určeny na substituční léčbu a výměnu stříkaček.

V případě středočeské Magdalény, kdy MPSV škrtlo půl milionu na terapeutickou komunitu, zdravotnictví škrtlo 600 tisíc na výměnu stříkaček a adiktologické ambulance a Středočeský kraj vedený hnutím ANO škrtl rovnou více než 3 miliony. Celkový pokles veřejných peněz je i přes nárůst z Úřadu vlády více než 3 miliony. Ve Středočeském kraji tak nebude zajištěna ani základní péče. Půl milionu zmizí na substituční léčbu také středočeskému Adiktologickému centru.

Fatální je i situace v Jihomoravském kraji. Společnost Podané ruce obdržela v rámci sociálních služeb o 1,3 milionů méně na terapeutickou komunitu a doléčovací centrum v Brně a na zdravotnické služby o bezmála 800 tisíc korun méně. V případě Brna to znamená, že nebude možné měnit stříkačky a zvýší se riziko šíření HIV mezi nitrožilními uživateli drog, nebo že nebude poskytována metadonová substituce a uživatelé heroinu začnou velmi pravděpodobně krást, aby si opatřili potřebné peníze na pravidelnou dávku od dealerů. Stát tak seškrtáním peněz podpoří růst kriminality v jihomoravské metropoli. Bídná je i situace v dalších částech kraje. Stát škrtl přes půl milionu kyjovské organizace Krok (komunity a doléčovací centra) a takřka milion znojemské organizaci Salebra.

V Královéhradeckém kraji škrtlo ministerstvo zdravotnictví 770 tisíc korun organizaci Laxus.

V Plzni pak bude chybět spolku Ulice bezmála 400 tisíc korun na poskytování substituční léčby a sterilní injekční sety.

Z Ústeckého kraje, který je nejvíc ohrožen sociálními problémy, se “vypařilo” přes 1,5 milionu korun na výměnu stříkaček či podávání substituce.

Jiří Richter, výkonný ředitel SANANIMu, konstatuje: “Tato situace znamená celkový rozvrat dlouhodobě fungující české politiky v oblasti závislostí. Stát nesmyslně a bez jakékoliv předchozí analýzy poškrtal obrovské množství fungujících služeb, které nelze ničím nahradit. Organizace, které poskytují pomoc a léčbu lidem trpícím závislostmi, nemají žádnou komerční činnost, kterou by si vydělávaly na výměnu stříkaček či na nákup metadonu. Ani to není jejich smyslem. Je zcela věcí státu, zda chce, aby u nás byla situace pod kontrolou, nebo zda peníze na léčbu a prevenci škrtne a bude se pak následně potýkat s nepříjemnými následky, které vyjdou stát daleko dráž. Výpadky v konkrétních projektech v rámci zdravotnictví či sociálních služeb nelze kompenzovat navíc penězi z jiných zdrojů – ty jsou přesně vázány poskytovateli a organizace si je nemohou přesunout, i kdyby je měly.”

Jindřich Vobořil, bývalý protidrogový koordinátor a současný ředitel Společnosti Podané ruce: “České organizace, které zajišťují pro stát funkční politiku v oblasti drog a závislostí, vyzývají premiéra Andreje Babiše, který je šéfem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, aby na zítřejším jednání tohoto orgánu nařídil svým ministrům či podřízeným, aby situaci, kterou rezorty svým neuváženým škrtáním způsobily, napravily. Jak ministryni Maláčové tak ministrovi Adamovi jsme psali dopisy a mluvili s nimi osobně, k ničemu to ale nevedlo. Musí proto zasáhnout přímo premiér, jako nejvyšší politická figura, která má drogy a závislosti v gesci (sekretariát Rady vlády sedí na Úřadě vlády).”

Petr Hrouzek, předseda sekce adiktologických služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, doplňuje: “Toto nesmyslné a kritické škrtání peněz navíc přichází v době, kdy by se naopak mělo jednat o zvyšování financí v důsledku nařízení vlády o navýšení platů ve státní sféře. V neveřejném sektoru musí dojít k dorovnání platů, aby byly služby atraktivní pro zaměstnance.”

 

(Poznámka k situaci v rezortu zdravotnictví – na svých stránkách ministerstvo uvádí, že “dále byly z přidělených finančních prostředků ve výši 8,3 mil. Kč podpořeny projekty přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví”. Ty tak letos nefigurují v přidělených dotacích. I tak se ale pro nemocnice jedná o meziroční pokles o více než 3,5 milionu. Loni šlo nemocnicím přes skoro 12 milionů. Na nevládní organizace, které podle domluvy zajišťují značnou část péče, šlo pak v porovnání s minulým rokem o více než 9 milionů méně.)

(Poznámka k dalším centrálním úřadům – náhodné a nesmyslné krácení provádějí i další ministerstva, MŠMT (ANO) a Ministerstvo spravedlnosti (ANO), které škrtlo například půl miliony Královéhradecké organizaci Laxus na Centrum poradenských služeb pro obviněné a odsouzené.)

 

Kontakty:

Matěj Hollan, ředitel A.N.O. – Asociace nestátních organizací, tel. +420 774 956 148

Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni, předseda sekce adiktologických služeb Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, tel. +420 724 890 076

Helena Rampachová, předsedkyně Rady A.N.O. – Asociace nestátních organizací, tel. +420 777 916 253

Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. (Brno/Jihomoravský kraj), předchozí Národní protidrogový koordinátor, tel. +420 725 805 865

Jiří Richter, výkonný ředitel Sananim z.s. (Praha), tel. +420 731 500 868

Ondřej Sklenář, ředitel společnosti Magdaléna (hlavní poskytovatel služeb ve Středočeském kraji) a 1. místopředseda České asociace adiktologů, tel. +420 734 622 261

Martin Parula, výkonný ředitel Spolku Ulice Plzeň, tel. +420 728 243 690

Ivana Radimecká, ředitelka organizace WHITE LIGHT, Ústí nad Labem, +420 602 188 113

 

Zde celá podoba tiskové zprávy: TZ deficit finance 2019 RVKPP fin