Rada Asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada členů AsociaceRada Asociace.

Valná hromada členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace. Valnou hromadu svolává předseda Asociace nejméně jedenkrát ročně.

Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace a řídí činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami. Rada zpracovává koncepci činnosti Asociace, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě členů Asociace.  Rada přijímá na základě žádosti nové členy. Má nejméně 5 členů a je volena na čtyři roky. Z členů volí předsedu a dva místopředsedy. Poslední volba členů Rady proběhla dne 13. 3. 2019.

V odborné Radě Asociace zasedají členové zvolení Valnou hromadou všech členů Asociace a předsedové odborných sekcí s hlasem poradním.


Rada Asociace


Členové Rady Asociace zvolení Valnou hromadou členů Asociace


Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org
+420 777 916 253


Mgr. Jiří Richter

Mgr. Jiří Richter
místopředseda Rady
richter@asociace.org


MUDr. David Adameček

MUDr. David Adameček
člen Rady
adamecek@advaitaliberec.cz


Martin Parula

Martin Parula
člen Rady
martin.parula@ulice-plzen.com


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
člen Rady
radimecky@wl1.cz


Vedoucí odborných sekcí


Mgr. Lucie Mašková

Mgr. Lucie Mašková
vedoucí Sekce Harm Reduction
maskova@podaneruce.cz


RNDr. Martin Rataj

RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce následné péče
martinarataje@seznam.cz


Mgr. Břetislav Kantor

Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce ambulantních služeb
vedporadna@renarkon.cz


Bc. Jana Repková, DiS.

Bc. Jana Repková, DiS.
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení
repkova@cppt.cz


Mgr. Eva Vojáčková

Mgr. Eva Vojáčková
vedoucí Sekce primární prevence
vojackova@cppt.cz


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
vedoucí Sekce terapeutických komunit
radimecky@wl1.cz


Mgr. Johana Růžková

Mgr. Johana Růžková
vedoucí Pracovní skupiny duálních diagnóz
johanazruze@gmail.com