Vedení Asociace

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Statutárním orgánem je Rada Asociace, v jejímž čele stojí předseda: řídí její činnost v období mezi Valnými hromadami.

 


Rada Asociace


Členové Rady Asociace zvolení Valnou hromadou členů Asociace


Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org
+420 777 916 253


Mgr. Jiří Richter

Mgr. Jiří Richter
místopředseda Rady
richter@asociace.org


MUDr. David Adameček

MUDr. David Adameček
člen Rady
adamecek@advaitaliberec.cz


Martin Parula

Martin Parula
člen Rady
martin.parula@ulice-plzen.com


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


Vedoucí odborných sekcí


Mgr. Lucie Mašková

Mgr. Lucie Mašková
vedoucí Sekce Harm Reduction
maskova@podaneruce.cz


RNDr. Martin Rataj

RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce následné péče
martinarataje@seznam.cz


Mgr. Břetislav Kantor

Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce ambulantních služeb
vedporadna@renarkon.cz


Bc. Jana Repková, DiS.

Bc. Jana Repková, DiS.
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení
repkova@cppt.cz


Mgr. Eva Vojáčková

Mgr. Eva Vojáčková
vedoucí Sekce primární prevence
vojackova@cppt.cz


MUDr. David Adameček

MUDr. David Adameček
vedoucí Sekce terapeutických komunit
adamecek@advaitaliberec.cz


Mgr. Johana Růžková

Mgr. Johana Růžková
vedoucí Pracovní skupiny pro podporu lidí s duální diagnózou
johanazruze@gmail.com