Vedení Asociace

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Statutárním orgánem je Rada Asociace, v jejímž čele stojí předseda: řídí její činnost v období mezi Valnými hromadami.

 


Rada Asociace


Členové Rady Asociace zvolení Valnou hromadou členů Asociace


Mgr. et Mgr. Helena Gherasim

Mgr. et Mgr. Helena Gherasim
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org
+420 777 916 253


Mgr. Jiří Richter

Mgr. Jiří Richter
místopředseda Rady
richter@asociace.org


PhDr. Dagmar Krutilová

PhDr. Dagmar Krutilová
člen Rady
dagmar.krutilova@p-centrum.cz


Martin Parula

Martin Parula
člen Rady
martin.parula@ulice-plzen.com


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz