O nás

Jsme jediná střešní organizace sdružující adiktologické služby v ČR.

Jsme nepolitická, nevládní a dobrovolná organizace.

Asociace vznikla v roce 1995, má za sebou téměř 30 let zkušeností.

Dnes sdružuje 27 organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v České republice.

 

Sdružujeme odborníky z oblasti závislostí, kteří se věnují:

  • primární prevenci,
  • ambulantní a následné péči,
  • substituční léčbě,
  • terapeutickým komunitám,
  • službám harm reduction,
  • drogovým službám ve vězení,
  • službám pro patologické hráče,
  • problematice duálních diagnóz.

 

Zajímají vás stanovy asociace? Najdete je zde.

Máme taky letáček se stručnou informací o asociaci v češtině a angličtině.

Chcete se stát členy? Jsme rádi! Zde najdete formulář žádosti o členství.