Změna ve vedení A.N.O.

Josef Radimecký 12. února 2015 odstoupil z funkce předsedy Asociace nestátních organizací a zaujal místo druhého místopředsedy. Předsedkyní se stala Helena Rampachová.

Označeno v Rady

Horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Zveme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.

Označeno v Vzdělávání

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu NETAD

NETAD_konference

Pozvánka v PDF

Označeno v NETAD

Dopis předsedovi vlády ČR

Dopis předsedovi vlády ČR – Žádost o řešení dlouhodobé neúnosné situace financování služeb pro osoby ohrožení závislostním chováním

Označeno v Financování

Semináře ke klíčovým výstupům projektu NETAD

V období do konce března 2014 proběhne několik informačních seminářů věnovaných klíčovým výstupům projektu NETAD na téma „Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie“. Na semináře navazuje panelová diskuse na téma „Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v daném kraji“. Jedná se o setkání odborníků adiktologického oboru a dalších souvisejících oblastí. Semináře a panelové diskuse pořádá v rámci ESF projektu NETAD Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a sdružení SCAN o.s.

SeminareNETAD

 Podrobnější přílohy v PDF: pozvánka, seminář Koncepční návrhy a panelová diskuse Mezioborová spolupráce. Semináře na dalších místech jsou obsahově stejné.

Označeno v NETAD

Plánované akce

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná péče“

Datum konání: 20. února 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (Standardy služeb ve vězení)“

Datum konání: 27. března 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

 

NETAD logolink

Setkání byla podpořena projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

Označeno v NETAD, Vzdělávání

Proběhlé akce projetku NETAD

Asociace nestátních organizací je partnerem projektu NETAD. Společně s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Českou asociací adiktologů uspořádala 15 května 2013 společné setkání projektu NETAD v Psychiatrické léčebně Bílá Voda pod názvem „Spolupráce sekcí terapeutických komunit a doléčovacích center“.

 NETAD-BV1NETAD-BV2NETAD-BV3NETAD-BV4NETAD-BV5NETAD-BV6 NETAD-BV7NETAD-BV8NETAD-BV9NETAD-BV10NETAD-BV12 NETAD-BV11

Společné setkání bylo tematicky založeno na úpravu problematiky diskuse pro pracovníky doléčovacích center a terapeutických komunit. Cílem akce bylo zlepšit interní a externí komunikaci v síti projektu NETAD, která je určena pro doléčovací centra a terapeutické komunity. Celkem se společného setkání zúčastnilo 63 osob.

NETAD logolink

Vznik a realizace setkání byly podpořeny projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

 

 

Označeno v NETAD

Tisková zpráva k Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Tisková zpráva k Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2012, kterou dne 19. 11. 2013 zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013, již publikoval sekretariát RVKPP Úřadu vlády ČR. Z obou zpráv vyplývá, že situace v jednotlivých krajích ČR je značně rozdílná jak ve vývoji drogové scény a trendů v užívání návykových látek, tak v zajištění koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů i ve financování opatření protidrogové politiky a sítě adiktologických a sociálních služeb pro uživatele návykových látek.

Tisková zpráva

 

Označeno v Tiskové zprávy

Jednání Rady A.N.O. 25. listopadu

V pondělí 25. listopadu 2013 proběhlo řádné jednání Rady A.N.O., na němž byla projednána tato témata:

1. Úkoly/aktivity z projektu NETAD

 • projektové pozice – reflexe a vývoj
 • stáže nabízené A.N.O.
 • etický kodex, etické kolegium a jednací řád kolegia
 • časový a obsahový plán realizace zbývajících dvou akcí (2x interaktivní osobní jednání)

Číst dále ›

Označeno v Rady

A.N.O. partnerem projektu NETAD

Od 1. 7. 2011 je A.N.O. partnerem projektu: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD). Základní informace naleznete zde (PDF), další informace a projektové přílohy na těchto stránkách na samostatné stránce.

Projekt NETAD na webu adiktologie.cz

Označeno v NETAD, Projekty

Z naší stránky na facebooku

 • Asociace nestátních organizací updated their cover photo.

 • Asociace nestátních organizací updated their cover photo.

 • Závislost na informačních technologiích se definuje jako nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku 12 – 15 let, jichž bezmála čtvrtina má podle českých průzkumů sklon k závislosti. Nejvíce závislí jsou pak lidé ve věku 16 – 29 let. Mezi nejnávykovější aplikace či webové stránky patří ty, které umožňují obousměrnou komunikaci.

 • Závislost na informačních technologiích se definuje jako nadměrné používání internetu, které s sebou přináší do života jedince psychologické, sociální, pracovní nebo školní komplikace. Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku 12 – 15 let, jichž bezmála čtvrtina má podle českých průzkumů sklon k závislosti. Nejvíce závislí jsou pak lidé ve věku 16 – 29 let. Mezi nejnávykovější aplikace či webové stránky patří ty, které umožňují obousměrnou komunikaci.

 • Asociace nestátních organizací shared a link.

  StreetWork

 • Asociace nestátních organizací shared a link.

  StreetWork