K zákonu o ochraně zdraví před návykovými látkami

Na potřebě nového zákona, který by chránil děti před požíváním alkoholu, se shodují nejen odborníci z různých neziskových organizací a lékaři, ale také odpovědní producenti alkoholových výrobků. Zainteresovaní ovšem zdůrazňují, že důležité jsou nejen restrikce; neziskovým organizacím, které pracují v oblasti prevence pití alkoholu u dětí, chybí systém přidělování peněz na tyto aktivity.

K tématu vyšel 25. 6. článek v Hospodářských novinách.

Označeno v Financování, Z tisku

Vláda odmítla pomoc závislým

TZ201506

Označeno v Financování, Tiskové zprávy

Neziskovky žádají víc peněz na prevenci pití alkoholu u dětí

magazin.ceskenoviny.cz

Označeno v Financování, Primární prevence

Změna ve vedení A.N.O.

Josef Radimecký 12. února 2015 odstoupil z funkce předsedy Asociace nestátních organizací a zaujal místo druhého místopředsedy. Předsedkyní se stala Helena Rampachová.

Označeno v Rady

Horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Zveme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.

Označeno v Vzdělávání

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu NETAD

NETAD_konference

Pozvánka v PDF

Označeno v NETAD

Dopis předsedovi vlády ČR

Dopis předsedovi vlády ČR – Žádost o řešení dlouhodobé neúnosné situace financování služeb pro osoby ohrožení závislostním chováním

Označeno v Financování

Semináře ke klíčovým výstupům projektu NETAD

V období do konce března 2014 proběhne několik informačních seminářů věnovaných klíčovým výstupům projektu NETAD na téma „Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie“. Na semináře navazuje panelová diskuse na téma „Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v daném kraji“. Jedná se o setkání odborníků adiktologického oboru a dalších souvisejících oblastí. Semináře a panelové diskuse pořádá v rámci ESF projektu NETAD Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a sdružení SCAN o.s.

SeminareNETAD

 Podrobnější přílohy v PDF: pozvánka, seminář Koncepční návrhy a panelová diskuse Mezioborová spolupráce. Semináře na dalších místech jsou obsahově stejné.

Označeno v NETAD

Plánované akce

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná péče“

Datum konání: 20. února 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (Standardy služeb ve vězení)“

Datum konání: 27. března 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

 

NETAD logolink

Setkání byla podpořena projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

Označeno v NETAD, Vzdělávání

Proběhlé akce projetku NETAD

Asociace nestátních organizací je partnerem projektu NETAD. Společně s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Českou asociací adiktologů uspořádala 15 května 2013 společné setkání projektu NETAD v Psychiatrické léčebně Bílá Voda pod názvem „Spolupráce sekcí terapeutických komunit a doléčovacích center“.

 NETAD-BV1NETAD-BV2NETAD-BV3NETAD-BV4NETAD-BV5NETAD-BV6 NETAD-BV7NETAD-BV8NETAD-BV9NETAD-BV10NETAD-BV12 NETAD-BV11

Společné setkání bylo tematicky založeno na úpravu problematiky diskuse pro pracovníky doléčovacích center a terapeutických komunit. Cílem akce bylo zlepšit interní a externí komunikaci v síti projektu NETAD, která je určena pro doléčovací centra a terapeutické komunity. Celkem se společného setkání zúčastnilo 63 osob.

NETAD logolink

Vznik a realizace setkání byly podpořeny projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

 

 

Označeno v NETAD

Z naší stránky na facebooku

 • Naše Asociace je již registrována na portálu GIVT.cz. Ten má za sebou několik měsíců úspěšného fungování, během kterého se zapojilo téměř 600 neziskových organizací a sportovních klubů. Ke dnešnímu dni můžete nakupovat v 225 e-shopech. Nicméně, o GIVT.cz stále ještě mnoho neziskovek neví. Pomozte nám to změnit!

  GIVT.cz má za sebou několik měsíců úspěšného fungování, během kterého se do našeho projektu zapojilo téměř 600 neziskových organizací a sportovních klubů. Ke dnešnímu dni můžete nakupovat v 225 e-shopech. Nicméně, pořád o nás mnoho neziskovek a sportovních klubů neví. Pomozte nám to změnit! Máte ko…

 • V terapeutické komunitě na Včelníku máme aktuálně VOLNÁ MÍSTA PRO KLIENTY - pro ženy i muže.
  V případě zájmu o residenční léčbu kontaktujte Mgr. Františka Jírového, zástupce vedoucího TK, jenž zodpovídá za příjem klientů - tel.: 733 646 760, e-mail: komunita@magdalena-ops.cz.

  Terapeutická komunita Magdaléna je určena dospělým klientům (od 18 let) se středně těžkou až těžkou závislostí na návykových látkách a výrazným stupně...

 • Asociace nestátních organizací shared Neziskovky.cz, o. p. s's photo.

  Vláda včera schválila Státní politiku vůči NNO na léta 2015-2020! Podpora střešních organizací, víceleté financování či podpora dobrovolnictví a dárcovství a nejen to, je ukotveno v novém konceptu. Dílčí studie jsou k dispozici na webu RVVNO http://www.vlada.cz/…/dilci-studie-ke-statni-politice-vuci…/.

  Je to tady! Vláda včera schválila Státní politiku vůči NNO na léta 2015-2020! Podpora střešních organizací, víceleté financování či podpora dobrovolnictví a dárcovství a nejen to, je ukotveno v novém konceptu. Dílčí studie jsou k dispozici na webu RVVNO http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/dilci-studie-ke-statni-politice-vuci-nno-na-leta-2015---2020-124147/.

 • Průzkum, který ovládl žebříčky všeho nejlepšího a nejhoršího světa agentury Bloomberg, se ve středu šířil po českých sociálních sítích jako lavina. Řeč je o žebříčku nejdekadentnějších zemí světa. K jeho sestavení použil Bloomberg čtyři základní proměnné: celkovou spotřebu alkoholu na hlavu, celkovou spotřebu cigaret na hlavu, procento obyvatel v rozmezí 15 až 64 let užívajících drogy (marihuana a amfetaminy) a celkové ztráty z hazardních her jako procento na výkonu ekonomiky (HDP).

  Agentura Bloomberg zveřejnila žebříček nejdekadentnějších zemí světa. K jeho sestavení použila čtyři základní proměnné – celkovou spotřebu alkoholu a cigaret na hlavu, procento obyvatel v rozmezí 15 až 64 let, kteří užívají drogy (marihuana a amfetaminy), a celkové ztráty z hazardních her jakožto pr…

 • Naše členská organizace SANANIM pořádá 7. odbornou konferenci Úzdrava a drogy 2015. Přijďte ve dnech 15.-16. října 2015 do Emauzského kláštera v Praze! Hlavním tématem konference je úzdrava ze závislosti na drogách, k níž mohou vést různé cesty, a reflektují je i čtyři tematické okruhy: Cesta psychoterapie, Úzdrava bez léčby, Cesta spirituality, Sociální rehabilitace a sociální okolí.

  SANANIM z. ú., Konference Úzdrava a drogy 2015 - REGISTRACE

 • Práce s dlouholetými uživateli návykových látek má svoje specifika: „Věk klientů je třeba při léčbě zohledňovat, ale třeba u těchto starších uživatelů už není tolik problém s motivací – oni vědí, že už chtějí přestat a žít jinak. Ovšem po tolika letech užívání už to není snadné, vrátit se do života a normálně fungovat, nemluvě o tom, jak vysoké mají dluhy,“ říká o léčbě starších uživatelů drog Martina Richterová Těmínová, ředitelka neziskové organizace Sananim. Přečtěte si celý článek!

  Britská charitativní organizace Focus12 realizovala v roce 2007 kampaň No Such Thing as an Old Junkie. Měla informovat o tom, že lidé, kteří zneužívají drogy, se nedožívají vysokého věku. Ve většině to tak skutečně je. Pak jsou tu ovšem jedinci, kteří se navzdory svému rizikovému životnímu stylu (ne…