Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme 19 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
18.04. 2017

Sekce drogových služeb ve vězení má svou vedoucí!

Dne 6. dubna 2017 proběhlo v Brně setkání členů Sekce drogových služeb ve vězení. Mezi hlavní body programu patřila volba předsedy a místopředsedy. Plným počtem hlasů přítomných členů byla do pozice předsedkyně zvolena Mgr. Lucie Vejrychová a do pozice místopředsedkyně Jana Repková, DiS.

10.04. 2017

Workshop pro zájemce o dialog v práci s lidmi

Spolek Narativ pořádá 21. – 22.dubna 2017 v Brně workshop s americkou terapeutkou a profesorkou komunikace SHEILOU McNAMEE! Téma RADIKÁLNÍ PŘÍTOMNOST: NOVÝ POSTOJ K DIALOGICKÉ ZMĚNĚ.