Psychoterapeutický výcvik REMEDIUM III

Upozorňujeme na následující nabídku:

REMEDIUM Praha
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
Celoživotní akreditované vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK REMEDIUM III

LogoR

Zahájení: 22. – 27. května 2016

Odborný garant: PhDr. Jiří Broža
Lektoři: PhDr. Dana Dobiášová, PhDr. Jan Šikl, MUDr. Vanda Valentová, PhDr. Martin Hajný, PhD., MUDr. Richard Zajíc, PhDr. Veronika Čermáková

Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik s časovou dotací 718 hodin v sebezkušenostní, teoretické a supervizní části.
Výcvik je schválen ČPS ČLS JEP.
Informace o vstupních požadavcích se dozvíte na tomto odkazu.

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2016

Podrobnější informace získáte na:
www.remedium.cz
tel: 272 743 360
vzdelavani@remedium.cz

Označeno v Inzerce, Vzdělávání

K zákonu o ochraně zdraví před návykovými látkami

Na potřebě nového zákona, který by chránil děti před požíváním alkoholu, se shodují nejen odborníci z různých neziskových organizací a lékaři, ale také odpovědní producenti alkoholových výrobků. Zainteresovaní ovšem zdůrazňují, že důležité jsou nejen restrikce; neziskovým organizacím, které pracují v oblasti prevence pití alkoholu u dětí, chybí systém přidělování peněz na tyto aktivity.

K tématu vyšel 25. 6. článek v Hospodářských novinách.

Označeno v Financování, Z tisku

Vláda odmítla pomoc závislým

TZ201506

Označeno v Financování, Tiskové zprávy

Neziskovky žádají víc peněz na prevenci pití alkoholu u dětí

magazin.ceskenoviny.cz

Označeno v Financování, Primární prevence

Změna ve vedení A.N.O.

Josef Radimecký 12. února 2015 odstoupil z funkce předsedy Asociace nestátních organizací a zaujal místo druhého místopředsedy. Předsedkyní se stala Helena Rampachová.

Označeno v Rady

Horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Zveme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.

Označeno v Vzdělávání

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu NETAD

NETAD_konference

Pozvánka v PDF

Označeno v NETAD

Dopis předsedovi vlády ČR

Dopis předsedovi vlády ČR – Žádost o řešení dlouhodobé neúnosné situace financování služeb pro osoby ohrožení závislostním chováním

Označeno v Financování

Semináře ke klíčovým výstupům projektu NETAD

V období do konce března 2014 proběhne několik informačních seminářů věnovaných klíčovým výstupům projektu NETAD na téma „Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie“. Na semináře navazuje panelová diskuse na téma „Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v daném kraji“. Jedná se o setkání odborníků adiktologického oboru a dalších souvisejících oblastí. Semináře a panelové diskuse pořádá v rámci ESF projektu NETAD Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a sdružení SCAN o.s.

SeminareNETAD

 Podrobnější přílohy v PDF: pozvánka, seminář Koncepční návrhy a panelová diskuse Mezioborová spolupráce. Semináře na dalších místech jsou obsahově stejné.

Označeno v NETAD

Plánované akce

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná péče“

Datum konání: 20. února 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (Standardy služeb ve vězení)“

Datum konání: 27. března 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

 

NETAD logolink

Setkání byla podpořena projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

Označeno v NETAD, Vzdělávání

Z naší stránky na facebooku

  • Přezdívá se mu protikuřácký. Ve skutečnosti ale vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zdaleka neobsahuje jen zákaz kouření v restauračních zařízeních. Kamenem úrazu je například vypuštění původně slibovaného státního fondu, z něhož mělo být posíleno financování služeb pro závislé a jejich blízké.

  • Asociace nestátních organizací shared Ulice - Agentura sociální práce's event.

    Spolek Ulice Plzeň a terapeutická komunita White Light I. uvádí hru TAMAZ5 jako druhé představení divadelně preventivní akce Den s Ulicí.

  • Asociace se zapojila do podpory kampaně Evropského roku pro rozvoj! Součástí kampaně jsou i příběhy z různých koutů světa. Na webu Europa.eu najdete také návod, jak se můžete sami zapojit:

  • Jaké závislosti jsou aktuální v dnešní době? Dokážeme monitorovat potřeby společnosti v řešení otázek závislostí? Dokážeme přizpůsobovat služby novým trendům? Dokáže systém financování a koncepcí nabízet dobré podmínky pro flexibilitu služeb? Odpoví Adiktologická konference 5. - 6.11.2015 v Třeboni!

  • Prev-Centrum na Ladronkafestu 2015! V sobotu dne 12.9. se již tradičně účastníme festivalu volnočasových aktivit Ladronkafest 2015. Pro návštěvníky našeho stánku připravujeme hned několik aktivit – pro děti a mládež výtvarný workshop, soutěžní kvíz (úkoly a otázky z oblasti problematiky rizikového chování), pro rodiče a dospělé návštěvníky informace o našich službách atd. Pro více informací o letošním ročníku Ladronkafestu sledujte stránky Městské části Praha 6: https://www.praha6.cz/

  • Možná právě před začátkem nového školního roku je vhodný okamžik, kdy věnovat svým dětem zvýšenou pozornost.

  • Naše Asociace je již registrována na portálu GIVT.cz. Ten má za sebou několik měsíců úspěšného fungování, během kterého se zapojilo téměř 600 neziskových organizací a sportovních klubů. Ke dnešnímu dni můžete nakupovat v 225 e-shopech. Nicméně, o GIVT.cz stále ještě mnoho neziskovek neví. Pomozte nám to změnit!

  • V terapeutické komunitě na Včelníku máme aktuálně VOLNÁ MÍSTA PRO KLIENTY - pro ženy i muže. V případě zájmu o residenční léčbu kontaktujte Mgr. Františka Jírového, zástupce vedoucího TK, jenž zodpovídá za příjem klientů - tel.: 733 646 760, e-mail: komunita@magdalena-ops.cz.