Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme 19 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
09.03. 2017

Analýza drogové situace v Brně

Přinášíme Vám práci brněnských kolegů s názvem „Analýza drogové situace ve městě Brně a související doporučení pro městskou drogovou strategii“.