Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme přes 20 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
21.11. 2017

„Zůstaň nad vlivem“

„Zůstaň nad vlivem“ je motto informační kampaně o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro uživatele návykových látek a hazardní hráče A.N.O. – Asociace nestátních organizací.

21.11. 2017

„Hrajeme v tom všichni“

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. zve na oslavu 20. výročí založení organizace, která se bude konat v neděli 26. listopadu od 15 hodin v prostorách Moving Station v Plzni.