Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme přes 20 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
01.08. 2017

(Za)kázaná prevence

(Za)kázaná prevence – Nejez ovoce z tohoto stromu! Článek Mgr. Heleny Fialové, se zamýšlí nad vývojem prevence od prehistorie přes středověk po současnost až blízkou budoucnost. V kontextu nejnovějších výzkumných poznatků a v rámci celosvětového směřování na konkrétních příkladech porovnává efektivní a neefektivní prevenci, která je stále rozdílně vnímána laickou veřejností a v některých případech […]

31.07. 2017

„Žlutá stužka“

Přinášíme vám povídku z dílny sdružení RUBIKON, která se tematicky vztahuje k otázce problematického zaměstnávání lidí s trestní minulostí. Začtěte se..

28.07. 2017

Světový den boje proti hepatitidě!

Světový den boje proti hepatitidě připadá na 28. července. Společným cílem osvětových akcí a zdravotních programů po celém světě je eliminovat do roku 2030 virovou hepatitidu. I my v A.N.O. se na tom skrze naše členské organizace podílíme! U uživatelů drog je významným preventivním nástrojem výměna injekčního materiálu, nabídka testování a kontaktování uživatelů prostřednictvím specializovaných […]