K zákonu o ochraně zdraví před návykovými látkami

Na potřebě nového zákona, který by chránil děti před požíváním alkoholu, se shodují nejen odborníci z různých neziskových organizací a lékaři, ale také odpovědní producenti alkoholových výrobků. Zainteresovaní ovšem zdůrazňují, že důležité jsou nejen restrikce; neziskovým organizacím, které pracují v oblasti prevence pití alkoholu u dětí, chybí systém přidělování peněz na tyto aktivity.

K tématu vyšel 25. 6. článek v Hospodářských novinách.

Označeno v Financování, Z tisku

Vláda odmítla pomoc závislým

TZ201506

Označeno v Financování, Tiskové zprávy

Neziskovky žádají víc peněz na prevenci pití alkoholu u dětí

magazin.ceskenoviny.cz

Označeno v Financování, Primární prevence

Změna ve vedení A.N.O.

Josef Radimecký 12. února 2015 odstoupil z funkce předsedy Asociace nestátních organizací a zaujal místo druhého místopředsedy. Předsedkyní se stala Helena Rampachová.

Označeno v Rady

Horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Zveme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.

Označeno v Vzdělávání

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu NETAD

NETAD_konference

Pozvánka v PDF

Označeno v NETAD

Dopis předsedovi vlády ČR

Dopis předsedovi vlády ČR – Žádost o řešení dlouhodobé neúnosné situace financování služeb pro osoby ohrožení závislostním chováním

Označeno v Financování

Semináře ke klíčovým výstupům projektu NETAD

V období do konce března 2014 proběhne několik informačních seminářů věnovaných klíčovým výstupům projektu NETAD na téma „Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie“. Na semináře navazuje panelová diskuse na téma „Mezioborová spolupráce a komunikace v síti adiktologických služeb v daném kraji“. Jedná se o setkání odborníků adiktologického oboru a dalších souvisejících oblastí. Semináře a panelové diskuse pořádá v rámci ESF projektu NETAD Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a sdružení SCAN o.s.

SeminareNETAD

 Podrobnější přílohy v PDF: pozvánka, seminář Koncepční návrhy a panelová diskuse Mezioborová spolupráce. Semináře na dalších místech jsou obsahově stejné.

Označeno v NETAD

Plánované akce

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb v sekci následná péče“

Datum konání: 20. února 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

Interaktivní osobní jednání projektu NETAD „Spolupráce, rozvoj síťování a služeb ve vězeňství (Standardy služeb ve vězení)“

Datum konání: 27. března 2014

Místo konání: Konferenční kinosál Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2

 

NETAD logolink

Setkání byla podpořena projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

Označeno v NETAD, Vzdělávání

Proběhlé akce projetku NETAD

Asociace nestátních organizací je partnerem projektu NETAD. Společně s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Českou asociací adiktologů uspořádala 15 května 2013 společné setkání projektu NETAD v Psychiatrické léčebně Bílá Voda pod názvem „Spolupráce sekcí terapeutických komunit a doléčovacích center“.

 NETAD-BV1NETAD-BV2NETAD-BV3NETAD-BV4NETAD-BV5NETAD-BV6 NETAD-BV7NETAD-BV8NETAD-BV9NETAD-BV10NETAD-BV12 NETAD-BV11

Společné setkání bylo tematicky založeno na úpravu problematiky diskuse pro pracovníky doléčovacích center a terapeutických komunit. Cílem akce bylo zlepšit interní a externí komunikaci v síti projektu NETAD, která je určena pro doléčovací centra a terapeutické komunity. Celkem se společného setkání zúčastnilo 63 osob.

NETAD logolink

Vznik a realizace setkání byly podpořeny projektem NETAD („Síťování vědecko výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii“, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111 OP VK), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a institucionálním programem podpory PRVOUK-P03/LF1/9.

 

 

Označeno v NETAD

Z naší stránky na facebooku

 • Další část ze včerejší přílohy Hospodářských novin ZODPOVĚDNÉ PITÍ:

  "Za klíčový bod zákona považuji, že pokud budou v provozovně zachyceni nezletilí pod vlivem alkoholu, provozovna bude uzavřena," zmiňuje Helena Fialová, odborná garantka obecně prospěšné společnosti Magdaléna. Dva dny uzavření se jí ale jeví jako nedostatečná sankce. "Provozovna se pak zavře třeba na neděli a pondělí, tedy ve dnech, kdy provozovatelé nemívají moc velký obrat. V tomto ohledu by měla být novelizace dle mého názoru přísnější," domnívá se Fialová. Podle ní by taková provozovna měla být dokonce označena. "V Anglii je běžné, že provozovnu přelepí policejními páskami a dají na ni oznámení, proč je zavřená. Mohlo by to mít silný psychologický efekt."

  Více čtěte na http://archiv.ihned.cz/c1-64217390-spolu-se-zakonem-potrebujeme-i-pozitivni-dospele-vzory

  http://archiv.ihned.cz/c1-64217390-spolu-se-zakonem-potrebujeme-i-pozitivni-dospele-vzory">

 • Nepropásněte dnešní speciální přílohu Hospodářských novin ZODPOVĚDNÉ PITÍ! Na potřebě nového zákona, který by chránil děti před požíváním alkoholu, se shodují nejen odborníci z různých neziskových organizací a lékaři, ale také odpovědní producenti alkoholových výrobků. Zainteresovaní ovšem zdůrazňují, že důležité jsou nejen restrikce; neziskovým organizacím, které pracují v oblasti prevence pití alkoholu u dětí, chybí systém přidělování peněz na tyto aktivity.
  http://archiv.ihned.cz/c1-64217390-spolu-se-zakonem-potrebujeme-i-pozitivni-dospele-vzory

 • Asociace nestátních organizací shared Laxus o. s.'s photo.

  Chcete-li se dozvědět, jak se nám ( Laxus o. s. a Semiramis ) dařilo v loňském roce, podívejte se na naší další společnou výroční zprávu. Naleznete ji na: http://laxus.cz/files/vyrocni-zpravy/laxus_vz_2014.pdf

  Chcete-li se dozvědět, jak se nám ( Laxus o. s. a Semiramis ) dařilo v loňském roce, podívejte se na naší další společnou výroční zprávu. Naleznete ji na: http://laxus.cz/files/vyrocni-zpravy/laxus_vz_2014.pdf

 • Magda Frišaufová a Aleš Herzog v debatě na portále Sociální práce http://socialniprace.cz/debata.php?id=9

  Call for abstracts - Sociální práce a sociální podnikání - deadline 19.7.2015 Call for abstracts - Sociální práce a násilí na ženách - deadline 15.10.2015 Do 31. května přijímáme recenze knih do čísla 2/2015 Zveřejnili jsme záznam z panelové diskuse Zpřístupnili jsme plné verze časopisů vydaných v r…

 • Laureátem Ceny Jaroslava Skály 2015 se stal Martin Šefránek za odbornou práci „Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí". Gratulujeme!

  SANANIM z. ú., Aktuality

 • Přečtěte si článek našich kolegů o jejich osobních zkušenostech z neklidného Kábulu. Autoři opakovaně navštívili Afghánistán jako pracovníci programu „Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu“, který realizuje Společnost Podané ruce za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí.
  Více o projektu: http://www.podaneruce.cz/…/rozvoj-drogove-prevence-v-afgha…/

  Afghánistán má pověst drsné země. Obrazy zarputilých bojovníků, žen v burkách nebo amerických vojáků střídají maková pole a distributoři opia. Žijí zde ale především obyčejní lidé, vystavení neobyčejným podmínkám. Po dvou týdnech máte základ na slušnou paranoiu, v lepším případě křečovitý cynismus.