A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme přes 20 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
18.05. 2018

VÝZVA k podání nabídky na zpracování srovnávací studie na téma „Zahraniční platformy a jejich fungování“

A.N.O. – Asociace nestátních organizací podává výzvu k podání nabídky na zpracování srovnávací studie na téma „Zahraniční platformy a jejich fungování.“ Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato výzva k podání nabídky nespadá pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předmětem předložené […]

03.05. 2018

Sociální služby v roce 2018

Pozvánka na odbornou konferenci Sociální služby v roce 2018, která se uskuteční ve dnech 24. a 25. 5. 2018 na zámku Valeč.

30.04. 2018

Hazardní hraní v České republice v roce 2018

Zveme Vás na národní konferenci Hazardní hraní v České republice v roce 2018, která se bude konat dne 15.05.2018 od 9:00 hodin v Lichtenštejnském paláci (U Sovových mlýnů 506/4 – Kampa) v Praze.