A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme přes 20 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
25.03. 2019

Informace adiktologickým službám týkající se změn v distribuci léčivých přípravků včetně přípravků obsahujících vodu pro injekci (aqua pro injectione)

Informace adiktologickým službám týkající se změn v distribuci léčivých přípravků včetně přípravků obsahujících vodu pro injekci (aqua pro injectione) Aktualizace seznamu přípravků ze dne 22.3.2019 Dne 9. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Komise (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené […]

18.03. 2019

Boj proti HIV a hepatitidě na evropské úrovni!

Koalice PLUS Platform Europe a přidružené partnerské organizace vyzývají evropské instituce i zvolené budoucí členy Evropského parlamentu, aby požadavky ve jménu boje proti HIV a hepatitidě podpořili a učinili je skutečností.