A.N.O. na tiskové konferenci mpř. Jana Bartoška k pozměňovacímu návrhu protikuř. zákona

Dne 30. listopadu 2016 se bude konat tisková konference k pozměňovacímu návrhu k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Mezi hosty tiskové konference jsou i Helena Rampachová a Josef Radimecký z A.N.O.

Češi jsou evropští premianti ve spotřebě alkoholu a některých drog. Jsme na to opravdu hrdí? Není na čase s tím něco udělat?

Datum konání: 30. listopadu 2016, 11 hod.

Místo konání: tiskové Atrium, PS PČR, Sněmovní 4, Praha 1 (Ps: OP s sebou)

Hosté:

 • Ing. Jan Bartošek, mpř. PS PČR – PN k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor – financování protidrogové politiky a trendy v užívání legálních i nelegálních drog
 • Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby osobám ohroženým závislostním chováním) – nedostatky v síti pomáhajících služeb, ztěžující jejich možnost reagovat na nové trendy v oblasti závislostí, nedostatek finančních prostředků na primární prevenci
 • PhDr. Josef Radimecký, A.N.O. – problémy, které přináší financování pomáhajících služeb z více rezortů a od různých veřejných institucí

Registrace: Petra Hrušová, tisková mluvčí KDU-ČSL, hrusova@kdu.cz

Kontakt:

Mgr. Martina Pelikánová
Asistentka místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
gsm: +420 604 871 452
e-mail: pelikanova@janbartosek.cz

Označeno v Nezařazené

Akreditované kurzy krizové intervence pro sociální pracovníky

Společnost MOUSOU vypisuje akreditované kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách:

 • Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce (8 hodin, cena 5200 kč)
 • Základy krizové intervence (16 hodin, cena 10400 + doprava lektora 5 kč/km)
 • Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka (16 hodin, cena 10400 + doprava lektora 5 kč/km)

Akreditované kurzy MPSV a semináře lze po domluvě objednat na libovolný termín (včetně víkendů a svátků bez příplatku). Cena akreditovaných kurzů je osvobozena od DPH. Ceny jsou včetně dodaných výukových materiálů a osvědčení.

Více na http://www.mousou.cz/kurzy?type=akreditace_mpsv

Označeno v Vzdělávání

Asociace uspořádala pro své členy první workshop Public relations

Sedmnáct statečných. Tak bychom s trochou nadsázky mohli nazvat pracovníky členských organizací A.N.O., kteří se 16. listopadu sešli v pražském Café Therapy, aby se pod vedením lektorek Mgr. Kláry Kazelle Laušové a Mgr. Lenky Tkáčové zdokonalili v umění komunikace s novináři a veřejností.

Public relations ve službách prevence a léčby závislostí rozhodně mají svá úskalí, a právě na ty se v první části workshopu zaměřila Klára Kazelle Laušová. Svou přednášku doplnila příklady z praxe a účastníky workshopu naučila jak vybírat mediálně zajímavá témata a jak přistupovat se poprat s etickou stránkou PR komunikace.

img_2808

V další části dostala slovo Lenka Tkáčová, která se zhostila tématu sociálních sítí a jejich využití jako levného nástroje komunikace. Zúčastnění se v této části školení dozvěděli, jak zvyšovat dosah příspěvků na Facebooku, jak na této síti vytvářet zajímavý obsah nebo jakým způsobem zvládnout krizovou komunikaci.

Tento workshop zaměřený na problematiku public relations je historicky úplně první vzdělávací akcí tohoto typu, kterou asociace uspořádala pro své členy. A hned tento první workshop ukázal, že jsme uměli vystihnout potřeby lidí z našich členských organizací a nabídnout jim pomoc v oblasti, která je hodně zajímá, s níž se setkávají téměř denně a současně si s ní doposud nevěděli moc rady. Workshop účastníky inspiroval, hodnotili jej jako velmi užitečný, ohlasy byly nadšené. Rádi bychom v budoucnu organizovali víc podobných akcí pro pracovníky z našich členských organizací, už nyní máme vytipovaná další užitečná témata,“ vyjádřila se předsedkyně A.N.O. Helena Rampachová.
img_2807

Označeno v Nezařazené

workshop PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ

A.N.O. – Asociace nestátních organizací Vám nabízí WORKSHOP na téma

„Právní poradenství pro patologické hráče a jejich blízké ve službách prevence a léčby závislostí“

 Lektor:  JUDr. et PhDr. Pavel Uhl, Ph.D. et Ph.D.

Číst dále ›

Označeno v Vzdělávání

Jak zlepšit propagaci služeb?

Chcete aby byly Vaše služby dobře vnímány a zároveň přijímány veřejností? Naučíme Vás, jak na to!

Asociace neziskových organizací pro Vás připravila jedinečný workshop, který se bude konat již 16.11. 2016 v Praze!

Číst dále ›

Označeno v Nezařazené, Vzdělávání

Konference Společná práce v komunitě

Proxima Sociale o.p.s., která již více než 20 let poskytuje sociální služby v několika komunitách v Praze a ve středních Čechách, ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy a s podporou NF Veolia, Vás zve dne 24. listopadu 2016 od 9.00 hodin na konferenci Společná práce v komunitě 2016, která se uskuteční v unikátních prostorách Vodárny a Muzea v Podolí!

Číst dále ›

Označeno v Inzerce

Událost: Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v ČR

Ve čtvrtek 20.10. se v Praze koná první Národní konference Alkohol a jeho společenské dopady v České republice. Konferenci organizuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády a záštitu nad ní převzal předseda vlády ČR a předseda Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Bohuslav Sobotka. Jelikož jde v ČR o první národní konferenci tohoto formátu, Asociace nestátních organizací bude tuto událost se zájmem sledovat. O výstupech konference vás budeme informovat na našem webu.

Mezi hlavní témata konference patří:

 • Alkoholismus v ČR a jeho dopady na veřejné zdraví
 • Sociální dopady alkoholismu
 • Alkohol a děti, dostupnost alkoholu pro mládež
 • Ekonomické aspekty alkoholu: politika regulace, vliv spotřební daně na konzumaci alkoholu a platební karty jako potenciální nástroj ochrany mladistvých před návykovými látkami

Ke konferenci se vyjádřila i předsedkyně Asociace nestátních organizací Helena Rampachová: „Národní konference se dotýká ožehavého tématu, kterým se intenzivně zabývá i Asociace nestátních organizací: alkohol a děti. V ČR je pití nezletilých velkým problémem – naši mladiství si drží smutné evropské prvenství v konzumaci alkoholu. Alkohol si u nás může snadno koupit každé dítě, je příliš dostupný. Konference, jako je tato, je obzvlášť potřebná v době, kdy se v poslanecké sněmovně chystá projednávání tzv. protikuřáckého zákona. Ten by měl mimo jiné obsahovat i opatření směrující k vyšší ochraně dětí před alkoholem. Čekáme, jak projednávání zákona dopadne. Zároveň doufáme, že národní konference poskytne potřebný prostor expertům, kteří díky své praxi mají realistický pohled na sociální a zdravotní následky alkoholismu.“

Kdo se konference zúčastní?

 • Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor
 • Svatopluk Němeček, ministr zdravotnictví, člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Jiří Horecký, prezident, Asociace poskytovatelů sociálních služeb
 • Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Josef Radimecký, vysokoškolský pedagog, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
 • Cornelius Goos, expert v oblasti veřejného zdravotnictví, ALICE RAP – projekt Evropské komise o závislostech a životním stylu
 • Ladislav Csémy, vedoucí výzkumného programu, Národní ústav duševního zdraví
 • Lars Møller, vedoucí programu, Světová zdravotnická organizace
 • Pavla Chomynová, odborná pracovnice, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
 • Ondřej Fasora, ředitel Odboru nepřímých daní, Ministerstvo financí
 • Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Aleš Rod, ředitel pro výzkum, Centrum ekonomických a tržních analýz

a další.

 

Označeno v Články

Pozvánka na kurz: Úvod do problematiky patologického hráčství – gambling

Asociace nestátních organizací pořádá pro své členy 21.10.2016 v Brně jednodenní akreditovaný kurz na téma patologické hráčství!

Číst dále ›

Označeno v Vzdělávání

Reportáž: Konference patologického hráčství Brno 2016

Připravili jsme pro Vás reportáž z Konference patologického hráčství, která proběhla 8. září 2016 v Brně!

Číst dále ›

Označeno v Články

IX. AT konference v Plzeňském kraji

Asociace nestátních organizací poskytla záštitu nad konáním v pořadí 9. AT konference Devátá vlna, která se bude konat 29. – 30. 9. 2016 na zámeckém statku Býkov v Plzeňském kraji a tímto si dovoluje zmiňovanou událost připomenout!

Číst dále ›

Označeno v Nezařazené