A.N.O. – Asociace nestátních organizací 

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme přes 20 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
17.07. 2018

Jsme členy Eurocare!

Stali jsme se členy Eurocare, které je sdružením nevládních a veřejnoprávních organizací v celé Evropě, které se zasazují o prevenci a snížení škod souvisejících s alkoholem.