Asociace nestátních organizací (A.N.O.)

  • jsme dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace
  • poskytujeme adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostí
  • máme 20 let zkušeností odborné práce v oblasti závislostí
  • sdružujeme 19 členských organizací
  • předáváme know-how v oblasti nových trendů na poli závislostí
Aktuality
19.05. 2017

Kancelář A.N.O.

Představujeme vám výsledky výběrového řízení a obsazení kanceláře A.N.O.!