Lektor/lektorka a individuální poradce/poradkyně do Centra prevence v Brně

Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum prevence v Brně vypisuje výběrové řízení na pozici lektora/lektorky, individuálního poradce/poradkyně.

Termín nástupu: září 2018

Místo výkonu práce: Brno

Požadavky:

 • Dokončené magisterské studium v oboru pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, adiktologie nebo sociální práce.
 • Absolvovaný kurz nebo školení (200 hodin) v oblasti primární prevence.
 • Minimálně 2 roky praxe v oblasti primární prevence.
 • Schopnost týmové i samostatné práce.
 • Schopnost komunikace a práce s kolektivem dětí a mladých dospívajících lidí.
 • Započatý psychoterapeutický výcvik výhodou.
 • Potřebu dále se vzdělávat a profesionálně růst.
 • Znalost práce na PC, trestní bezúhonnost.
 • Dlouhodobější spolupráci.

Pracovní náplň:

 • Individuální poradenství ve městě Brně.
 • Odborná práce s třídními kolektivy, metodiky prevence sociálně patologických jevů, zákonnými zástupci klientů, třídními učiteli a s orgánem sociálně právní ochrany dětí ve městě Brně.

Nabízí:

 • Pracovní poměr na HPP – 0,2 úvazku (8 hodin týdně).
 • Zajímavou a kreativní práci
 • Možnost seberealizace, odborného vzdělávání.
 • Zázemí zkušeného týmu.
 • Práci pod supervizí a odborným metodickým vedením.
 • Odpovídající pracovní ohodnocení.

Další informace: 

Zájemci zašlou do 30. června 2018 strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem na e-mailovou adresu: fialova@podaneruce.cz. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Výběrové řízení vyřizuje PhDr. Mgr. Michaela Fialová.

Zařízení si ponechává právo výběrové řízení prodloužit, případně opakovat nebo zrušit.

S osobními údaji uvedenými v životopise bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zasláním životopisu uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení a jejich uchováváním v databázi vhodných zájemců o případná volná pracovní místa v SPR po dobu dvou let.

Pro bližší informace kontaktujte na e-mail/tel.: dfb@podaneruce.cz/+420775436648.