Kolega do týmu dětské adiktologie!

ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ INTERVENCE KLADNO hledá do týmu dětské adiktologie ADA+ kolegu!

V případě zájmu nebo pro více informací můžete kontaktovat na tel. 312 292 339 nebo e-mailu ada@zsi-kladno.cz