Společné stanovisko odborných společností k projektu Revolution train

27.01.2020  |  Kategorie:

Vydání společného stanoviska odborných společností k projektu Revolution train.

Stanovisko vydala:

OSPRCH – Odborná společnost pro prevenci rizikového chování

společně s

A.N.O. – Asociace nestátních organizací
ČAA – Česká asociace adiktologů
SNN ČLS JEP – Společnost pro návykové nemoci, České lékařské společnosti J.E. Purkyně
AT Sekce Psychiatrické společnosti
Projekt dle dostupné dokumentace jako celek mj. nesplňuje žádné ze dvou uznávaných mezinárodních standardů kvality a ani tuzemské národní standardy prevence rizikového chování.
Apelujeme proto na nositele rozhodovacích pravomocí, aby zastavili podporu revolučnímu vlaku v jeho současné podobě a aby podporovali projekty, které dodržují uznávané standardy kvality v oblasti
prevence rizikového chování a podporují bezpečnou, účinnou a dlouhodobě udržitelnou preventivní praxi.
Celé znění prohlášení: odborné stanovisko_OSPRCH_ANO_CAA_SNN_20