Semináře Eliminace VHC 2020

22.06.2020  |  Kategorie:

Dovolujeme si Vás pozvat na další cyklus seminářů, které podobně jako v loňském roce vytvoří prostor pro společnou komunikaci místních adiktologických programů a zároveň místně příslušných klinických pracovišť pro léčbu VHC. Klade si za cíl identifikovat a popsat příležitosti i překážky spolupráce v rámci témat jako je screening VHC u uživatelů drog, usnadnění jejich vstupu do léčby, udržení v léčbě, prevence reinfekce a podobně.

Seminář bude reflektovat lokální situace a odlišnosti, proběhne na několika místech v rámci ČR, aby bylo možné diskutovat co nejkonkrétněji a spolupráci definovat co nejvíce na míru. Konkrétní místa a termíny včetně programu a registrace najdete na našich nových webových stránkách www.seminarevhc.cz.

Vstup pro registrované účastníky je bezplatný a bude zajištěno občerstvení.

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na viděnou.