Prohlášení ke zprávě z webu vlada.cz ze dne 1. srpna 2018: Ředitelkou Odboru protidrogové politiky se stala Jarmila Vedralová

01.08.2018  |  Kategorie:

Odborníci ze zařízení, která pracují se závislými, na zprávu o výsledku výběrového řízení na nástupce ředitele Odboru protidrogové politiky J. Vobořila, který ve své funkci 31. července skončil, reagují s velkými rozpaky a označují je za nepochopitelné.

Server vlada.cz a následně některá media dnes zveřejnila informaci o vítězi výběrového řízení na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky. Tento odbor je klíčovým místem pro řízení a koordinaci protidrogové politiky České republiky, která pod vedením bývalého národního kooridnátora vykazovala velmi dobré výsledky a byla výborně hodnocena i zahraničními experty, a to zejména pro svou vyváženost prevence a represe. V rukách ředitele odboru spočívají stěžejní agendy jako je osmiletá národní strategie, ale i například spravedlivé nastavení dotačního řízení. Neméně důležité je I vyvažování podílu služeb zdravotních a sociálních při práci s uživateli drog: součástí této práce je totiž nejen například výměna injekčního materiálu jako zdravotnický úkon, ale také sociální práce, spočívající například v poradenství, jak nalézt vhodný typ léčby, či v poradenství pro blízké osoby uživatelů drog – jak se můžou sami ochránit, jak můžou co nejlépe v dané situaci fungovat a podobně.
Důležitost propojení zdravotní a sociální složky se projevila jako nesmírně důležitá před nedávnou dobou: na přelomu roku protidrogová politika bojovala proti přesunu agendy z centrálního umístění na Úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví. Už v té době odborníci upozorňovali, že není možné protidrogovou agendu směřovat pouze do oblasti zdravotnictví: účinná a racionální protidrogová politika je souborem opatření, která jsou charakteristická svým mezioborovým – a tedy i mezirezortním – přesahem od problematiky sociální přes zdravotní, výchovnou a vzdělávací až problematice kontrolní či represivní, zatímco jednotlivá ministerstva mají sice ve svých gescích pouze některé izolované části protidrogové politiky.
Nadto dlouhotrvajícími problémy, které Ministerstvo zdravotnictví neřešilo ani přes opakované žádosti odborníků, jsou mimo jiné neúměrně nízká výše finančních prostředků, směřovaná do oblasti léčby závislostí, a skutečnost, že priority dotačního řízení rezortu se mnohdy liší od reálné potřeby financování sítě adiktologických služeb.

Na pozici ředitele Odboru protidrogové politiky však přesto byla vybrána zaměstnankyně Ministerstva zdravotnictví, ačkoliv podle dostupných zpráv byli mezi přihlášenými i renomovaní odborníci přímo na protidrogovou politiku v celé její šíři s dlouholetou praxí nejen u nás, ale i v zahraničí, například Viktor Mravčík, současný ředitel Národního monitorovacího střediska.

Odborníci důvodům této volby nerozumí a považují ji za nepochopitelnou: „Před několika měsíci jsme předložili řadu racionálních a z dlouholetých zkušeností vyplývajících argumentů, proč realizaci účinných opatření protidrogové politiky nelze svěřit pouze pod zdravotnický segment, aniž by tím logicky nedošlo k jejich významnému – a škodlivému – okleštění. Nerozumíme tomu, že na post ředitele Odboru protidrogové politiky není vhodným adeptem například renomovaný a uznávaný expert na protidrogovou politiku, ale pracovník s praxí z Ministerstva zdravotnictví. Vážně přemýšlíme nad tím, jaký signál nám tím stát vlastně dává,“ říká Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace nestátních organizací. „Nechce se nám věřit, že by někdo chtěl s doposud dobře fungující, účinnou a racionálně nastavenou protidrogovou politiku, kterou jsme budovali dlouhé roky, skutečně takto hazardovat,“ říká Rampachová.