Dofinancování služeb

23.12.2021  |  Kategorie:

Žádáme kraje o dofinancování služeb.

V reakci na deficit ve financování ze strany RVKPP (minus 60 mil. Kč pro r. 2022 oproti r. 2021), přerušení jednání dotačního výboru v důsledku doposud neschváleného státního rozpočtu ČR, a také v reakci na inflaci a nárůst cen energií a dalších položek obrátili na kraje s žádostí, aby – obdrží-li více financí, jak avizovala koalice – část těchto prostředků uvolnily na dofinancování adiktologických služeb.

Jeden z těchto dopisů uveřejňujeme níže a doplňujeme informaci, že jednáme o finanční situaci adiktologických služeb také s novou poslaneckou sněmovnou.

Pokud byste potřebovali ve Vašem kraji asistenci asociace při případných jednáních s Vaším krajem, ozvěte se na kancelář Asociace.

A.N.O. Dopis kraje_financování Adi služeb_20.12.2021