Boj proti HIV a hepatitidě na evropské úrovni!

18.03.2019

Koalice PLUS Platform Europe a přidružené partnerské organizace vyzývají evropské instituce i zvolené budoucí členy Evropského parlamentu, aby požadavky ve jménu boje proti HIV a hepatitidě podpořili a učinili je skutečností.

Evropa stále více čelí mnoha problémům, pokud se jedná o přístup k prevenci, péči i k uznávání základních práv. Nákazy cirkulují a neznají hranice. Vliv epidemie HIV/AIDS je stále katastrofický. Rozvíjení pan-evropských akcí pro organizování koordinované a účinné odezvy tak nabývá zásadního významu.

Koalice PLUS Platform Europe* proto iniciuje celoevropskou akci zasazující se o progresivní agendu EU politiky. K požadavkům se jako střešní organizace sdružující adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním plně připojujeme.

 

Cíle Strategie Evropa pro Zdraví:

  • Posilovat sociální rozměry trvale udržitelného rozvoje za účelem snižování společenských nerovností, budovat trvale udržitelné, univerzální a spravedlivější systémy zdravotnictví, a zlepšování výsledků zdravotní péče pro každého.
  • Uznávat lidská práva při podporování univerzálního přístupu ke zdravotnické péči pro všechny, a posilovat kapacitu států i občanů v přístupu k léčebným i preventivním prostředkům nutným pro ukončení epidemií HIV, hepatitidy a tuberkulózy. Taková Evropa, která bojuje proti diskriminaci související s infekcemi, sexuální orientací, generovou identitou a životními styly.
  • Být průkopníkem řídícím a koordinujícím inovace v reakci na tyto epidemie – jak v Evropě, tak v mezinárodním měřítku.
  • Vytvářet prostor pro zapojení zainteresovaných stran prostřednictvím sdílení praktických zkušeností a usnadňováním jejich práce s občany za účelem plnění jejich potřeb.

 

Originál dokumentů:  Call to action Eur for health   VISION Europe for Health

Český překlad: boj proti HIV a hepatitidě_CZE

 

Další záměry:

  • Aby Evropská unie garantovala univerzální přístup k vhodným nástrojům léčby a prevence pro všechny skupiny populace a ve všech členských zemích Evropské unie.
  • Aby se Evropská unie jasně distancovala od represivní ideologie a kriminalizace uživatelů drog a vydala se cestou směrem ke zdraví, respektování lidských práv a boje proti všem formám diskriminace a stigmatizace.
  • Aby Evropská unie poskytla opravdový politický domov s důstojnými životními podmínkami pro všechny a garantovala zásady nulové diskriminace v oblasti zdraví napříč celým svým územím.
  • Podstatně navýšit oficiální rozvojovou pomoc jak ze strany Evropské unie, tak jejích členských států, aby mohli hrát rozhodující úlohu při ukončování těchto epidemií a snižování nerovností mezi zeměmi.

 

Více informací http://www.coalitionplus.org/

 

*Čtyři komunitě založené a vedené evropské členské organizace Koalice PLUS: AIDES (Francie), ARAS (Rumunsko) GAT (Portugalsko) & Groupe Sida Genève (Švýcarsko).