Vyjádření A.N.O. ke schválení zákona o ochraně zdraví

10.12.2016  |  Kategorie:

Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (známý spíše jako tzv. protikuřácký zákon) schválený Poslaneckou sněmovnou obsahuje vedle positiv i některá sporná opatření. Jedná se především o oslabení koordinace protidrogové politiky na krajské úrovni.

Konečná podoba zákona také téměř ignoruje požadavky obsažené v Národní strategii protidrogové politiky a jejích akčních plánech, přesto, že jde o vládou schválené dokumenty.  Poslanecká sněmovna nepřijala žádný z pozměňovacích návrhů, které se týkaly právě těchto témat. Asociace A.N.O. považuje návrh zákona v jeho současné podobě za nedostatečný a varuje, že nový zákon nikterak neřeší součastnou nedobrou situaci v zajištění prevence a léčby závislostí.

Pozměňovací návrhy, které byly v souvislosti se schvalováním tzv. protikuřáckého zákona poslanecké sněmovně předloženy, měly pomoci vyřešit deficit ve financování služeb, které realizují protidrogovou politiku České republiky buď definicí finančních zdrojů, nebo definicí sítě služeb.

 

Nedostatek finančních prostředků

Naše asociace dlouhodobě sbírá signály z organizací a upozorňuje, že služby prevence a léčby pomáhající lidem se závislostmi i jejich rodinám jsou podfinancovány.  Síť služeb prevence a léčby závislostí, kterou budujeme od poloviny 90. let, se potýká s nedostatkem finančních prostředků ve stovkách milionů korun. Finanční prostředky chybí už nyní především na realizaci specifických preventivních programů a na zajištění dostupnosti sítě pomáhajících služeb v celé ČR. Zatímco počet například problémových uživatelů drog narostl za posledních 10 let o více než polovinu, objem finančních prostředků věnovaných na integrovanou protidrogovou politiku za tuto dobu poklesl o 25%.

 

Narůstající počet dětí ve vysokém riziku závislosti

Obzvláště rizikové je nedostatečné pokrytí oblasti prevence. Přesto, že se situace v oblasti závislostí u mladé generace dle zjištění Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) mírně zlepšuje, patří čeští teenageři bohužel neustále na první místo v Evropě ve zneužívání alkoholu a návykových látek. Podle výzkumů v oblasti závislosti na hazardním hraní také neustále narůstá počet mladistvých, kteří se ocitají ve vysokém riziku závislosti.

Zajištění dostupnosti základních služeb je přitom jednou z priorit Protidrogové strategie Evropské unie a i již zmíněné Národní strategie protidrogové politiky. Většinu (80 %) služeb zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí provozují nestátní neziskové organizace. To v praxi znamená, že dlouhodobě nedostatečný objem dotačních prostředků dopadá na tuto oblast daleko citelněji (ve srovnání s ostatními oblastmi zdravotně sociálních služeb), nevyhnutelným důsledkem tak je závažné nedofinancování či přímo ukončení činnosti služeb, které nejsou nahraditelné.

 

Společné stanovisko A.N.O., Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace adiktologů k vybraným ustanovením zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek naleznete zde: Spolecne stanovisko z. c. 65_2017 A.N.O._SNN_CAA_TEXT fin

 

Jak o schválení zákona referovala média?

Aktuálně.cz: Poslanci napodruhé schválili zákon proti kouření

Idnes.cz: Úplný zákaz kouření v restauracích od května prošel

ČT: Protikuřácký zákon zpřísní pokuty: Za prodej cigaret dětem až dva miliony

ČRO: Protikuřácký zákon je naprostý nesmysl, řekl Zeman. Vetovat ho ale nebude

Aktuálně.cz: Hospodští se brání novému zákonu: Přece nemůžeme kontrolovat zákazníka poté, co mu nalijeme