Australská metodika léčby a prevence patologického hráčství

07.09.2016  |  Kategorie:

 

Lidí se zkušeností s hraním hazardních her v ČR přibývá. V roce 2015 si Češi vsadili přes 152 miliard korun a studie zaměřené na sledování rozsahu gamblingu v letech 2012 – 2015 ukázaly, že alespoň občasně si u nás zahraje nebo vsadí každý pátý člověk. Hrají mladí i staří, v hernách i online. Pokud ale hraní propadnou, jejich možnosti v oblasti poradenství a léčby jsou omezené.

Mnoho patologických hráčů v ČR čelí sociálnímu a ekonomickému úpadku, depresím, úzkostem a dalším psychickým problémům bez pomoci. Účast australských expertů na konferenci Patologické hráčství Brno 2016 pořádané Statutárním městem Brnem, Společností Podané ruce o.p.s. a Asociací nestátních organizací má do ČR přinést příklad dobré praxe ze země, která se s hazardem vypořádává dlouhodobě a efektivně.

Austrálie je zemí s vysokým počtem hazardních hráčů: zkušenost s hazardem má 80 % dospělých Australanů a ročně zde hrací automaty (a další formy hazardu) spolykají na 20miliard dolarů. Tato čísla jsou důvodem, proč se Austrálie aktivně, systematicky a úspěšně věnuje hledání cesty k odpovědnému hraní. A právě přenos dobré praxe v oblasti prevence, léčby a snižování škod souvisejících s patologickým hráčstvím a téma zodpovědného hraní a regulace hazardu je cílem zítřejší konference.

„Důvodem pozvání expertů z Austrálie je možnost převzít od země, která se dlouhodobě a účinně vypořádává s hazardem, v praxi osvědčené modely řešení nejen v oblasti prevence a léčby patologického hráčství, ale i společenské odpovědnosti hazardních společností. Věříme, že se u Australanů můžeme inspirovat a zároveň se od zdejších expertů poučit o praktikách, které se v praxi ukázaly jako neúčinné,“ vysvětluje předsedkyně Asociace nestátních organizací Helena Rampachová.

Regulace v ČR roste, chybí prevence a léčba patologických hráčů

Problémovým hráčům v ČR chybí dostatečné možnosti, jak se závislosti postavit. Jen malé procento z nich je motivováno k tomu, aby vyhledalo odbornou pomoc nebo své hraní omezilo. Studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015 ukázala, že jen 15 % hráčům byla někdy v životě nabídnuta možnost omezit své hraní nastavením limitů hry a stejnému podílu někdy v herně nabídli nechat se vyloučit z hraní úplně. Nízká je i míra vstupu problémových hráčů do léčby.

Ročně se v ČR ze závislosti na hraní léčí 1300−1400 pacientů v psychiatrických ambulancích a 500-550 je hospitalizováno, přitom až dvě třetiny hráčů trpí úzkostně-depresivní poruchou, stejné procento mělo někdy v životě sebevražedné myšlenky a 30 % z nich se o sebevraždu pokusilo. Nabídka potřebných zařízení a služeb je ovšem stále malá, i když vláda již vynaložila první prostředky na vznik nových specializovaných služeb pro patologické hráče. Zatím se na ně specializuje jen 15-20 zařízení v republice. Stejně ohroženou skupinou jsou i blízcí patologických hráčů – rodiče, životní partneři či partnerky, děti; právě ti se často potýkají s devastujícími následky závislosti člena své rodiny nejtíživěji:

„Když můj bývalý manžel propadl sázení, nejhůř si to podle mě odnesly naše děti. Dopad gamblingu na rodinu je katastrofální – děti ještě pořádně nechápou, co se děje a proč už nemohou mít věci, na které byly dříve zvyklé. Manželství se mění v boj o peníze, hádky jsou na denním programu, tíží vás dluhy, věřitelé přibývají a nemáte peníze na advokáty ani nic jiného. Dnes jsem rozvedená, ale pořád mám ještě strach otevřít poštovní schránku – pořád očekávám další problémy,“ popsala život s hráčem žena, která si kvůli své rodině přála zůstat v anonymitě.

V oblasti prevence a léčby patologického hráčství je nutné myslet nejen na hráče samotné, ale i na jejich blízké, protože na ty často dopadají následky nejvíc, například v podobě dluhů, které jsou problémem celé rodiny,“ varuje Rampachová.

Australský příklad: jak mohou hazardní společnosti pomáhat problémovým hráčům

Klíčovým zahraničním hostem konference Patologické hráčství Brno je Rowan Cameron, manažer programu ClubSAFE (program zodpovědného přístupu ke hraní pro kluby v rámci australského státu Nový Jižní Wales). Cameron je součástí australského sektoru léčby závislosti na hazardu od roku 1999 a byl prvním australským poradcem v oblasti hazardního hraní, kterého zaměstnával přímo hazardní průmysl.

Společnost ClubsAustralia, ve které Cameron působí, je příkladem způsobu, jakým se hazardní společnosti mohou přímo podílet na minimalizaci rizik spojených s patologickým hráčstvím. Jde o uskupení klubů, které se zavázaly ze svých výnosů z hazardního hraní investovat do sociálně žádoucích projektů: poskytují dotace sportovním zařízením a nemocnicím, podporují vzdělávací programy na školách a komunitní projekty. Přispívají také na osvětovou a preventivní činnost v oblasti hazardního hraní. Nejde sice o konečné řešení problému s hazardem, ale příklad z australské praxe by mohl být inspirací pro české hazardní společnosti, které podobnou činnost nevyvíjí.

Na zítřejší konferenci bude Cameron přednášet na téma „Minimalizace škod způsobených hazardním průmyslem“. Navážetak na přednášku dalšího významného hosta konference, výzkumníka a klinického psychologa Alexe Blaszczynského. Blaszczynski je profesorem Univerzity v Sydney, na které řídí Výzkumné oddělení pro gambling. Na konferenci se bude věnovat tématu „Zodpovědné hraní: zásady, strategie a efektivita“ a představí výsledky svých dlouholetých výzkumů v oblasti hazardního hraní. Blaszczynského závěry mohou českým odborníkům na hazard posloužit jako ukázka osvědčených opatření ze zahraniční praxe.

Tisková zpráva ke stažení  ⇒

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

předsedkyně A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

E-mail: rampachova@asociace.org

Tel. č.: 777 916 253