Evropský projekt

Budování kapacit A.N.O. – Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí

Podpořeno z Operačního programu zaměstnanost

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002739

Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 30. 11. 2018

Projekt podpoří vybudování funkční asociace nestátních organizací působících na poli závislostí. Díky podpoře vznikne silná zastřešující organizace, která svým členům bude moci nabídnout zázemí právní a organizační pomoci, stane se relevantním partnerem při vyjednávání o podobě koncepce politiky v oblasti látkových a jiných závislostí. K jednotlivým aktivitám projektu patří posílení řízení lidských zdrojů, posílení strategického plánování a participace členů na činnostech A.N.O., podpora členů. Součástí aktivit projektu je také navazování spolupráce se zahraničními organizacemi, stáže a realizace konference s účastí zahraničních přednášejících.