Zákon o ochraně zdraví

VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK

 

Asociace sleduje pečlivě vývoj Zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, tzv. protikuřáckého zákonaVládní návrh zákona byl 9. 12. 2016 schválen Poslaneckou sněmovnou a obsahuje vedle pozitiv i některá sporná opatření. Jedná se především o oslabení koordinace protidrogové politiky na krajské úrovni.

Konečná podoba zákona také téměř ignoruje požadavky obsažené v Národní strategii protidrogové politiky a jejích akčních plánech, přesto, že jde o vládou schválené dokumenty.  Poslanecká sněmovna nepřijala žádný z pozměňovacích návrhů, které se týkaly právě těchto témat.

Asociace A.N.O. považuje návrh zákona v jeho současné podobě za nedostatečný a varuje, že nový zákon nikterak neřeší součastnou nedobrou situaci v zajištění prevence a léčby závislostí.

Pozměňovací návrhy, které byly v souvislosti se schvalováním tzv. protikuřáckého zákona poslanecké sněmovně předloženy, měly pomoci vyřešit deficit ve financování služeb, které realizují protidrogovou politiku České republiky buď definicí finančních zdrojů, nebo definicí sítě služeb.

 

Nedostatek finančních prostředků

Naše asociace dlouhodobě sbírá signály z organizací a upozorňuje, že služby prevence a léčby pomáhající lidem se závislostmi i jejich rodinám jsou podfinancovány.  Síť služeb prevence a léčby závislostí, kterou budujeme od poloviny 90. let, se potýká s nedostatkem finančních prostředků ve stovkách milionů korun. Finanční prostředky chybí už nyní především na realizaci specifických preventivních programů a na zajištění dostupnosti sítě pomáhajících služeb v celé ČR. Zatímco počet například problémových uživatelů drog narostl za posledních 10 let o více než polovinu, objem finančních prostředků věnovaných na integrovanou protidrogovou politiku za tuto dobu poklesl o 25%.

 

Narůstající počet dětí ve vysokém riziku závislosti

Obzvláště rizikové je nedostatečné pokrytí oblasti prevence. Přesto, že se situace v oblasti závislostí u mladé generace dle zjištění Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) mírně zlepšuje, patří čeští teenageři bohužel neustále na první místo v Evropě ve zneužívání alkoholu a návykových látek. Podle výzkumů v oblasti závislosti na hazardním hraní také neustále narůstá počet mladistvých, kteří se ocitají ve vysokém riziku závislosti.

Zajištění dostupnosti základních služeb je přitom jednou z priorit Protidrogové strategie Evropské unie a i již zmíněné Národní strategie protidrogové politiky. Většinu (80 %) služeb zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí provozují nestátní neziskové organizace. To v praxi znamená, že dlouhodobě nedostatečný objem dotačních prostředků dopadá na tuto oblast daleko citelněji (ve srovnání s ostatními oblastmi zdravotně sociálních služeb), nevyhnutelným důsledkem tak je závažné nedofinancování či přímo ukončení činnosti služeb, které nejsou nahraditelné.

 

Sporné body zákona

Jedním ze sporných bodů návrhu zákona je například změna v postavení protidrogových koordinátorů, kteří nyní situaci v krajích řídí a nejlépe vědí, co je pro daný kraj potřebné. Navíc mají důležité slovo v přidělování dotací těm organizacím a službám, které jsou v rámci prevence a léčby závislostí nejvíce potřebné. Podle návrhu nového zákona však kraje už nemusí, ale jen mohou jmenovat krajského protidrogového koordinátora. Ani vláda by podle nového návrhu už nemusela ustanovit národního koordinátora či sestavit protidrogovou radu, čím může dojít k rozpadu celé protidrogové péče v ČR. Ohroženi tak mohou být pracovníci, kteří se každý den snaží pomoci závislým takříkajíc přímo na ulici či lidí, kteří je koordinují s pomocí velmi omezených finančních prostředků.

Asociace nestátních organizací zároveň dlouhodobě upozorňuje na podfinancování služeb prevence a léčby závislostí a vysokou toleranci české společnosti vůči konzumaci návykových látek dětmi a mladistvými. V této souvislosti si musíme uvědomit, že výdaje za léčbu jednoho závislého se pohybují v milionech, což je nesrovnatelně vyšší náklad pro společnost než výdajena prevenci, díky které by k léčbě nemuselo dojít vůbec či v minimální míře.

 

Aktivity Asociace související s problematikou zákona o ochraně zdraví

 

Chcete vědět víc o našich aktivitách?  Kontaktujte nás ⇒