Vedoucí doléčovacího programu

Advaita, z.ú. hledá do centra ambulantních služeb v Liberci zájemce o práci vedoucí/ho doléčovacího programu.

Požadujeme absolvovaný nebo aspoň probíhající sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik, zkušenost s prací ve skupinové psychoterapii, léčení závislostí, rodinné terapii nebo obdobném typu služeb a s vedením lidí a týmů.

Formální požadované vzdělání je vysokoškolské s kvalifikací ve zdravotnickém, psychologickém, sociálním či pedagogickém směru nebo v příbuzných oborech.

Další kurzy, výcviky a zkušenosti v oborech adiktologie a psychoterapie výhodou.

V případě zájmu či dalších dotazů se obracejte e-mailem na Davida Adamečka, odborného ředitele organizace.

Místo bude volné od ledna 2021.