Terapeut, poradce

Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. hledá pro Adiktologickou a preventivní ambulanci „-21“ pro děti, mladé lidi a jejich blízké terapeuta, poradce. 

Více informací na https://www.cppt.cz/novinky