Sociální pracovník/pracovnice do NZDM

NZDM Klub I.P. nabízí pracovní pozici pro kvalifikovaného sociálního pracovníka/ici.

Náplň práce:

 • Poradenství a podpora dětem a mládeži (6-20 let) v nepříznivé životní situaci,
 • příprava a realizace aktivit pro děti a mládež (preventivní programy, soutěže, hry, sportovní a výtvarné aktivity apod.),
 • příprava a realizace akcí pro děti (kulturní venkovní akce, letní tábory, depistáže apod.),
 • prezentování zařízení na sociálních sítích (Facebook, Instagram TikTok – pravidelná tvorba příspěvků, natáčení videí, komunikace přes sociální sítě) a na exkurzích,
 • individuální plánování (tvorba, revize a aktualizace individuálních plánů, zodpovědnost za svěřené klienty),
 • doučování dětí (většinou učivo ZŠ),
 • tvorba SQSS a dalších metodických materiálů služby, spolupráce s návaznými službami,
 • grafické práce – tvorba měsíčních programů, letáků apod.,
 • účast na vzdělávacích a týmových setkáních (vzdělávání, supervize, intervize apod.).

Předpoklady:

 • Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách – kvalifikace sociálního pracovníka (minimálně VOŠ oboru sociální práce a souvisejících oborů),
 • předpoklady pro práci s dětmi (komunikace, hranice, osobnostní vyzrálost apod.),
 • Z
 • zkušenosti s prací s dětmi v krizi vítána,
 • orientace v sociální oblasti (znalost sítě sociálních služeb, schopnost nalézt a sestavit zakázku, zájem o další odborné vzdělávání apod.),
 • vlastní dovednosti, které můžete nabídnout dětem (hra na hudební nástroj, výtvarné nadání, orientace v online světě mladých apod.),
 • ochota pracovat v odpoledních a podvečerních hodinách (pružná pracovní doba),
 • schopnost improvizace, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost otevřené komunikace, empatie,
 • schopnost pečlivě vést administrativu, práce na PC (MS Office, internet, sociální sítě, vítána schopnost práce s videem nebo práce v jednoduchých grafických programech).

Nabízí:

 • Pracovní úvazek 1,0 v organizaci s 20 letou tradicí v práci s dětmi a rodinami,
 • 25 dní dovolené + 3 sick days,
 • účast na vzdělávacích kurzech prohlubujících kvalifikaci i osobnostní rozvoj,
 • F
 • finanční ohodnocení dle vzdělání a praxe,
 • možnost uplatnění vlastní kreativity, seberealizace,
 • práce v mladém dynamickém kolektivu, možnost ovlivnit chod služby (kreativita vítána),
 • supervize, intervize.

V případě zájmu zašlete strukturovaný profesní životopis a motivační dopis o maximálním rozsahu 1 A4.
V dopisu zodpovězte otázky: „Co mohu přinést/nabídnout NZDM Klubu I.P.“ – na mail galdia@portusprachatice.cz

Na základě přijatých nabídek budou vybraní uchazeči pozváni na I. kolo výběrového řízení (ústní pohovor). Vybraní uchazeči budou poté pozváni na II. kolo výběrového řízení (praktická část v Klubu I.P.).

Portus Prachatice, o.p.s. si vyhrazuje právo VŘ kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo prodloužit. Osobní údaje poskytnuté uchazečem budou uchovány po dobu výběrového řízení, k tomuto uchazeč poskytnutím svého životopisu a dalších osobních údajů poskytuje svůj souhlas. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou skartovány.