Protidrogový koordinátor Praha

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice –
protidrogový koordinátor / protidrogová koordinátorka v odboru sociálních věcí.


Podrobné informace zde https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/volna_pracovni_mista/index.xhtml