Metodik/metodička sociální práce

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá kolegu na pozici Metodik sociální práce (specializace na tvorbu místních sítí a spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi) v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/. Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • participace na tvorbě metodiky nových metod sociální práce a síťování (práce s klienty) v  adiktologických službách
 • participace na sledování a kontrole průběhu zadané veřejné zakázky k tvorbě metodiky
 • hodnocení a připomínkování vytvořených metodik v rámci veřejné zakázky
 • evaluační činnosti
 • příprava a realizace workshopů
 • spolupráce na zpracování systémových dokumentů

Požadavky:

 • vzdělání v magisterském studijním programu
 • pokročilou uživatelskou znalost práce s MS Office a Internetem
 • aktivní spolupráce s projektovým týmem
 • jasné a srozumitelné formulování myšlenek jak v mluvené, tak písemné podobě
 • flexibilitu, samostatnost, systémovost, aktivní přístup k práci, dobré organizační schopnosti,
 • kompetenci ke zvládání zátěže
 • schopnost spolupráce
 • přistupuje k řešení problému aktivně
 • schopnost orientace v odborných textech

Výhodou:

 • vzdělání v oboru sociální práce
 • praxe v sociálních službách
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni A/1
 • zkušenost s projektovou činností

Nabízí:

 • hlavní pracovní poměr na úvazek 0,5
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě
 • 5 týdnů dovolené (bude kráceno podle výše úvazku), 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 30. duben 2020.

Předpokládaný nástup: 15. červen 2020, případně dohodou.