Adiktologická ambulance SANANIM hledá case managera/socioterapeuta

Adiktologická ambulance SANANIM hledá ideálního kandidáta na plný pracovní úvazek pro projekt ENF na pozici Case manager/Socioterapeut (případně 2 pracovníky na 0,5 úvazku;).

Trvání projektu 1. 6. 2018 – 28. 2. 2021.

Požadavky:

 • Minimálně započaté vyšší odborné vzdělání v oboru (adiktologie, sociální práce, psychologie, speciální pedagogika, zdravotní škola atd.)
 • Praxe v sociální nebo zdravotnické oblasti
 • Započatý psychoterapeutický výcvik, nebo jiný dlouhodobý poradenský kurz
 • Zájem a chuť pracovat s uživateli drog a specifickou skupinou klientů s duální diagnózou
 • Zájem o týmovou práci

 

Nabízí:

 • Zajímavou a odpovědnou práci ve zkušeném, multidisciplinárním týmu
 • Mzdové podmínky 31 000 btto (1.0 úvazek)
 • Podpůrné prostředí pro další vzdělávání v oboru
 • Vlídné pracovní prostředí a práci v týmu
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou (trvání projektu 1. 6. 2018, konec projektu 28. 2. 2021)

 

Náplň práce Case manager (úvazek 0,5):

 • Dlouhodobé intenzivní doprovázení klientů v systému péče i jeho přirozeném prostředí (cca. 5 klientů na poloviční úvazek) – sociální práce zdůrazňující blízký pracovní vztah
 • Vyhledávání klientů a zastižení klientů v jejich prostředí
 • Průběžný a pravidelný monitoring stavu klienta
 • Propojování klientů ke zdrojům (sociální a zdravotní služby, komunita, vnitřní přednosti)
 • Aktivní dopomoc při obhajobě klientových práv a zájmů
 • Koordinace péče s dalšími odborníky – včetně případové konference
 • Práce s rodinným prostředím
 • Osobní asistence
 • Telefonické poradenství

 

Náplň práce Socioterapeut (úvazek 0,5):

 • Podílení se na vybudování socioterapeutického programu (sportovní, relaxační a kulturní aktivity) pro klienty více zařízení SANANIM
 • Podílení se na tvorbě a zajištění měsíčního harmonogramu socioterapeutických činností – včetně zajištění externích lektorů jednotlivých aktivit a komunikace s nimi, pronájem prostor pro socioterapii, vedení některých individuálních a skupinových socioterapeutických aktivit
 • Supervize peer pracovníků zajišťující zájmové aktivity

Odpovědi a profesní CV zasílejte na vejrych@sananim.cz V případě potřeby bližších dotazů volejte na tel. 608 093 035 (Tomáš Vejrych).