Hazard

 

Lidí se zkušeností s hraním hazardních her v ČR přibývá. V roce 2015 si Češi vsadili přes 152 miliard korun a studie zaměřené na sledování rozsahu gamblingu v letech 2012 – 2015 ukázaly, že alespoň občasně si u nás zahraje nebo vsadí každý pátý člověk. Mnoho patologických hráčů v ČR čelí sociálnímu a ekonomickému úpadku, depresím, úzkostem a dalším psychickým problémům bez pomoci.

Jen malé procento z nich je totiž motivováno k tomu, aby vyhledalo odbornou pomoc nebo své hraní omezilo. Studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015 ukázala, že jen 15 % hráčům byla někdy v životě nabídnuta možnost omezit své hraní nastavením limitů hry a stejnému podílu někdy v herně nabídli nechat se vyloučit z hraní úplně.

 

Nízká je i míra vstupu problémových hráčů do léčby

Ročně se v ČR ze závislosti na hraní léčí 1300−1400 pacientů v psychiatrických ambulancích a 500-550 je hospitalizováno, přitom až dvě třetiny hráčů trpí úzkostně-depresivní poruchou, stejné procento mělo někdy v životě sebevražedné myšlenky a 30 % z nich se o sebevraždu pokusilo. Nabídka potřebných zařízení a služeb je ovšem stále malá, i když vláda již vynaložila první prostředky na vznik nových specializovaných služeb pro patologické hráče. Zatím se na ně specializuje jen 15-20 zařízení v republice.

Za účelem zlepšení situace služeb v oblasti patologického hráčství vzniká v roce 2016 nová odborná platforma na půdě Asociace – odborná sekce služeb pro hazardní hráče. Cílem nové sekce je hledat odborný konsenzus a podporovat vznik ucelené sítě služeb pro patologické hráče a jejich blízké.

 

Aktivity Asociace související s problematikou patologického hráčství

  • v roce 2016 spoluorganizovala Asociace konferenci Patologické hráčství Brno. Mezi hlavní témata konference patřila prevence, léčba a harmreduction v oblasti patologického hraní
  • v roce 2016 rovněž vzniká nová odborná platforma Asociace – sekce služeb pro patologické hráče a jejich blízké (v roce 2017 došlo k přejmenování na Sekce ambulantních služeb)
  • v roce 2016 uspořádala Asociace pro své členy jednodenní akreditovaný kurz na téma patologické hráčství. Kurz byl určený profesionálům v sociálních službách a poradenským pracovníkům setkávajícími se ve své praxi s klienty ohroženými patologickým hráčstvím.

 

Chcete vědět víc o našich aktivitách?  Kontaktujte nás ⇒