Alkohol a děti


Podle nedávno zveřejněné Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2015) až 80 % dospívajících vnímá alkohol jako velmi snadno dostupný. V České republice přitom jde až o 90 % dospívajících. První sklenici alkoholu u nás děti konzumují průměrně ve věku kolem 12 let – tento věk neustále klesá. Ani další statistiky českým dětem nelichotí – podle zprávy OECD z roku 2015 u nás pravidelně pije a kouří dvakrát více mladistvých než před 20 lety.

 

České děti pijí první ligu

České děti získaly smutné evropské prvenství a v konzumaci alkoholu překonaly například i Dány či Němce. Až tisíc dětí ročně končí v silně podnapilém stavu v nemocnici.

Závislostmi včetně alkoholismu už dávno nejsou jen děti z vyloučených lokalit. Alkohol je v naší společnosti příliš tolerovaný a rizika s ním spojená často podléhají bagatelizaci. Prvotní zkušenost s alkoholem paradoxně dětem zprostředkovávají často sami rodiče.

Podle nedávné studie Sociologického ústavu AV ČR, jejíž výsledky byly prezentovány na národní konferenci Alkohol a jeho dopady na společnost v České republice, je dalším velkým problémem dostupnost alkoholu: děti a mladiství jsou v jeho shánění značně zběhlí a schopni vymýšlet si různé strategie, aby slabě vynucované stávající zákony obešli. To se týká například podávání alkoholu nezletilým v hospodách, kde si mladí často najdou způsob, jak se s majitelem podniku dohodnout nebo jej obelstít (kupříkladu přítomností 18letého člena party, který svým kamarádům pití objedná).


Aktivity A.N.O. související s problematikou alkohol a děti

 

Chcete vědět víc o našich aktivitách?  Kontaktujte nás ⇒