„Zůstaň nad vlivem“

21.11.2017  |  Kategorie:

„Zůstaň nad vlivem“ je motto informační kampaně o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro uživatele návykových látek a hazardní hráče A.N.O. – Asociace nestátních organizací.

Kampaň se dotýká různých forem závislostí a návykového chování.

 

Jaké jsou cíle kampaně?

  • Informovat děti, teenagery a dospělé o rizicích konzumace návykových látek, o závislostním chování s cílem pozitivně ovlivňovat jejich postoje, chování a osobní zodpovědnost.

 

  • Informovat o existujících službách prevence a léčby závislostí v ČR se záměrem oslovit děti, teenagery i dospělé, kteří se s problémem závislosti setkali či se s ním aktuálně potýkají, a to tak, aby mohli vyhledat radu či případně odpovídající formu pomoci.

 

Na koho míříme – jaká je cílová skupina? 

Kampaň je primárně zaměřena na děti a mladistvé ve věku 14 – 17 let, sekundárně zasáhne také jejich blízké (rodiče, starší sourozence a sociální okolí).

Z čeho vycházíme?

Inspirujeme se v zahraničí, zj. úspěšnou americkou kampaní s názvem Above the Influence od organizace Partnership for Drug-Free Kids.

Efektivita?

Podle průzkumu z roku 2010 znalo kampaň ATI až 85 % teenagerů. Podle studie časopisu American Journal of Public Health publikované v roce 2011 přispěla tato kampaň ke značnému poklesu v užívání marihuany u těch teenagerů, kteří jí byli vystaveni (ve většině případů se mladí lidé ztotožnili s myšlenkou kampaně z vlastního rozhodnutí – být nezávislý znamená „nebýt na ničem a nikom závislý“, tedy ani na droze, ať už legální či nelegální).

Čeho se chceme vyvarovat?

Zahraniční průzkumy dlouhodobě potvrzují, že zastrašující kampaně zaměřené pouze na zobrazování rizik spojených s užíváním drog a dalších návykových látek nejsou účinné a v některých případech mohou být dokonce kontraproduktivní (mohou působit jako provokace k rizikovému chování – např. u některých kampaní proti marihuaně).

Čemu dáváme zelenou?

  • sofistikované osvětové a preventivní kampani,
  • apelování na smysl pro individualitu a nezávislost,
  • pozitivně laděné kampani, která se snaží poskytovat mladým kladné vzory chování (Red Ribbon, Above the Influence2 ),
  • kampani realistické, informativní a emotivní.

Místo realizace kampaně?

Sociální sítě – https://www.facebook.com/zustannadvlivem/

 

Výběr témat kampaně pro rok 2017?

Kampaň se bude dotýkat různých forem závislostí. V kampani se tak budou objevovat témata: mladiství a alkohol, závislost na on-line prostředí, mladiství a nelegální drogy atd.

Návaznost v roce 2018

Efektivitu kampaně výrazně podpoří možnost jejího pokračování v následujících letech, a to prostřednictvím výběru dalších vhodných témat a dalšího šíření spotů a informací mezi cílovou skupinu.

 

Realizace kampaně navazuje na projekt realizovaný A.N.O. v roce 2016 s názvem Příprava informační kampaně o závislostech v rámci ČR a propagace služeb pro uživatele návykových látek a hazardní hráče.