Vzdělávání – kurzy

09.02.2022  |  Kategorie:

Centrum primární prevence P-centra v Olomouci nabízí řadu seminářů pro preventisty a pedagogické pracovníky.

Jedná se o akreditované vzdělávací kurzy pro rok 2022. Většinu těchto kurzů je možné v případě nepříznivé epidemiologické situace
realizovat také online.

V tomto roce také nabízí 40hodinové kurzy pro preventisty, které jsou sestaveny dle ČTYŘÚROVŇOVÉHO MODELU KVALIFIKAČNÍCH STUPŇŮ PRO PPRCH.

Celý tento studijní program by měl sloužit jako možné prokázání dosažené úrovně vzdělání a praktických dovednosti lektorů a pracovníků v prevenci při certifikačním procesu.

První 40hodinový kurz PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ MINIMUM, 1. ÚROVEŇ STARTUJE JIŽ OD 31. 3. 2022.

Více informací o vzdělávacích programech naleznete na webových stránkách Centra primární prevence  (http://www.p-centrum.cz/
nebo na Facebooku Centra primární prevence, zde https://www.facebook.com/Centrumprimarniprevence