Vzdělávací kurzy pro sociální služby

22.05.2019  |  Kategorie:

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

dovolte mi představit Vám vzdělávací instituci Mousou.cz

Vzděláváním sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách se zabýváme čtvrtým rokem. Výuka kurzů probíhá po předchozí domluvě zpravidla v prostorách objednávající organizace – tzv. kurzy na klíč, výjimečně pořádáme otevřené kurzy. Všichni, kdo se na vzdělávání v rámci Mousou.cz podílíme, máme profesní zkušenost z výkonu sociální práce a dalšímu vzdělávání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků se věnujeme jako vedlejší činnosti.

 

V současnosti nabízíme devět akreditovaných kurzů a tři neakreditované semináře.

 

Přehled kurzů s akreditací MPSV ČR:

  • „Úvod do krizové intervence v kontextu sociální práce“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

  • „Základy práce s emocemi a rozvíjení emoční inteligence ve vztahu k sociální práci“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

  • „Hranice v práci s klientem sociální služby“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

  • „Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 16 vyučovacích hodin.

  • „Úvod do problematiky práce s klientem s rizikem v chování“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

  • „Základy krizové intervence“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 16 vyučovacích hodin.

  • „Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 16 vyučovacích hodin.

  • „Komunikace a práce s oběťmi domácího násilí“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

  • „Úvod do problematiky chování s rizikem u dětí a mládeže“

Kurz je akreditovaný MPSV ČR pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, délka kurzu je 8 vyučovacích hodin.

 

Lektoři vzdělávacích kurzů:

Bc. Roman Kunc

PhDr. Ondřej Sezima

PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.

Mgr. Adéla Michková, Ph.D.

Bc. Ivan Košteyn

 

Máte-li zájem se o nabízených vzdělávacích kurzech dozvědět více, navštivte stránky www.mousou.cz

Popřípadě kontaktujte Bc. Martina Floriána, mob.: +420 603 550 726, e-mail: info@mousou.cz