Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislostí v Praze!

01.04.2017  |  Kategorie: ,

Dovolujeme upozornit na plánovaný Seminář o využití informačních a komunikačních technologií v prevenci závislostí, který pořádá sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) se spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví.

Seminář se bude konat dne 26. dubna 2017 od 13.00 hodin v prostorách Úřadu vlády České republiky (nábřeží Edvarda Beneše 128/4, Praha 1 – Malá Strana).

Program:

13:30–13:45          Zahájení

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

13:45–14:45          I. blok – moderuje Pavel Kubů, člen správní rady, České národní fórum pro eHealth

 • Snižování rizika fetálního alkoholového syndromu zvyšováním informovanosti
  pomocí komunikačních technologií

  Ladislav Csémy, vedoucí programu, Národní ústav duševního zdraví
 • Malé webové portály jako nástroj podpory zdraví
  Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav
 • Aplikace na snižování rizikové konzumace alkoholu
  Kateřina Příhodová, výzkumný pracovník, Národní ústav duševního zdraví

Diskuse

14:45–15:00          Přestávka

15:00–16:30          II. blok – moderuje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

 • On-line léčebná intervence pro uživatele konopí a gamblery
  Josef Šedivý, vedoucí Drogového informačního centra, SANANIM
 • eHealth a mHealth v systému léčby závislostí v ČR
  Roman Gabrhelík, vedoucí vědy a výzkumu, Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
 • On-line intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku
  Adam Kulhánek, výzkumný pracovník Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
 • Moderovaná diskuze na téma Role moderních informačních technologií v oblasti prevence a léčby v adiktologii

Účast je nutné potvrdit do do 10. dubna 2017 odesláním e-mailu na adresu vlach.tomas@vlada.cz a v kopii na sobasova.vladena@vlada.cz.

Pozvánka Pozvánka seminář Praha 26.4.2017