Protest !

04.10.2021  |  Kategorie:

A.N.O. – Asociace nestátních organizací dne 5. října mezi 12.00-12.15 pořádá celorepublikový protest českých adiktologických služeb. 

V úterý 5. října 2021 se ve 12 hodin na 15 minut přeruší na mnoha místech České republiky (Praha, Brno, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec atd.) provoz zdravotních a sociálních adiktologických služeb, jako gesto nesouhlasu s postupnou destrukcí české protidrogové politiky, ke které dochází pod vedením národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové.

Po celé republice se na 15 minut přeruší provoz adiktologických zařízení, zaměstnanci vyjdou před budovy a pořídí fotografii svého týmu.

Centrální místo pro média bude v Emauzském klášteře v Praze, kde současně probíhá velká konference o terapeutických komunitách, kterou pořádá A.N.O. – Asociace nestátních organizací (dale jen Asociace) společně s organizací Sananim, viz https://konference.terapeutickakomunita.cz/.

Zde proběhne v úterý 5. října 2021 ve 12 hodin krátký tiskový briefing, kde sdělíme naše požadavky a důvody, které nás k nim vedou.

 

Za Asociaci:

Matěj Hollan

ředitel organizace 774 956 148‬, hollan.matej@gmail.com

 

Další kontakty pro média:
Vojtěch Kozlík, Sananim: ‪603 247 921‬
Šárka Halaštová, Společnost Podané ruce: ‪608 972 338‬

 

Stručné info:
Národní protidrogová koordinátorka a současně ředitelka Odboru protidrogové politiky je ve funkci od roku 2018. Za tuto dobu adiktologické služby byly nuceny čelit opakovaným pokusům o zrušení adiktologické péče přesunem pod Ministerstvo zdravotnictví, proti kterému nijak nevystoupila, opakovaným pokusům o snižování finančních prostředků, které jdou do péče o závislé, absolutní nečinnosti Odboru v oblasti závislostí na alkoholu a tabáku a mnoha dalším problémům, vyplývajícím z nekompetentnosti vedení české protidrogové politiky.

Situace vyvrcholila v těchto dnes praktickou personální destrukcí Odboru protidrogové politiky a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (viz odchod Viktora Mravčíka) jakožto klíčové instituce, která se zabývá monitoringem závislostí v České republice, je součástí Evropského monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a na jejímž základě mají být přijímána příslušná opatření.

Česká protidrogová politika se tak ocitá v rukou pouhého – ne příliš schopného – úřednického vedení bez jakéhokoliv odborného zázemí. Všechny tyto kroky ve svém souhrnu ohrožují základy české integrované protidrogové politiky, která byla po celém světě doposud hodnocena jako velmi kvalitní a udávána za vzor.

Ohrožení kvality řízení české protidrogové politiky je natolik vážné, že se adiktologický sektor rozhodl přistoupit k zítřejší protestní akci.