KORONAVIRUS – informace

20.03.2020  |  Kategorie:

Souhrnný přehled informací pro adiktologické služby ve věci nouzového stavu v souvislosti s COVID-19.

 1. Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19: Doporučení adiktologickýcm službám COVID-19
 2. Doporučený postup APPS ČR: Doporučený postup_COVID-19
 3. HR pro klienty: covid19_HR pro klienty_fin
 4. Leták Covid-19 do služeb pro klienty: KORONA_final_1803_okynko_2
 5. Desatero manipulace s plátěnými rouškami: DESATERO MANIPULACE S POUŽITÝMI PLÁTĚNÝMI ROUŠKAMI
 6. Odkaz na vydaný doporučený postup MPSV č. 4:  https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/doporu%C4%8Den%C3%BD+postup_%C4%8D._4_n%C3%A1vrh_osoby_bez_p%C5%99%C3%ADst%C5%99e%C5%A1%C3%AD_fin4.pdf
 7. Tisková zpráva MPSV ČR: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ+opatreni+pro+soc.+sluzby.pdf/6e13408d-9ddd-c23f-7215-1074a8ef91f9
 8. Informace pro klienty ohledně páchání trestné činnosti v období nouzového stavu: Nouzový stav a trestná činnost
 9. Odkazy na výrobu roušek z papírových utěrek nebo
  separačních plen: https://youtu.be/eZ_nUp6nigc https://youtu.be/rm_FdCJTWtQ https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3063778-jak-si-vyrobit-nouzovou-rousku-bez-siti-socialni-site-radi-kus-latky-ministerstvo-i
 10. Odkazy na materiály ke koronaviru z webových stránek MZ ČR a SZU: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/  http://(http://www.szu.cz/tema/prevence/informacni-letaky-2019-ncov
 11. Informace od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP): informace VZP
 12. Informace o pracovní povinnosti studentů: info poskytovatelů
 13. Metodické doporučení týkající se přidělení lékařských roušek a respirátorů: Doporuceni-ohledne-respiratoru-a-rousek_final