Konference pracovníků terapeutických komunit

01.03.2017  |  Kategorie:

Konference pracovníků terapeutických komunit se bude konat v termínu 2. – 3. března v Univerzitním centru v Telči!

Konference je určena nejen těm, kdo v terapeutických komunitách pracují, ale i všem dalším zájemcům o tuto jedinečnou léčebnou metodu, včetně studentů.

Konferenci pořádá Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Společnosti Podané ruce o.p.s.

Konference pracovníků terapeutických komunit

Záštitu nad konferencí převzal Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR, zastupitel města Dačice a místopředseda za KDU-ČSL.

Konferenci pořádá Terapeutická komunita Podcestný Mlýn Společnosti Podané ruce o.p.s.

Odkaz na web s bližšími informace naleznete zde

 

Přehled anotací příspěvků:

Mgr. František Jírový
Magdalena o.p.s. – Terapeutická komunita a CAS Příbram
Gambler v komunitě
Prezentace se bude týkat jak širší diskuse ohledně léčby gamblingu v ČR, tak specifického přístupu k léčbě gamblerů v Terapeutické komunitě Magdalena.

Mgr. Iva Šulcová
Mgr. Lenka Burešová
TK Kaleidoskop o.p.s.
Specifika léčby v terapeutické komunitě pro osoby s osobnostní poruchou

Josef Hejný
Věra Zika
TK Kaleidoskop o.p.s.
Krátkodobá DBT komunita

Mgr. Gabriela Mahrová
Mgr. Marek Laštiovica
Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
Příspěvek prezentuje spolupráci terapeutické komunity Fides a katedry psychologie Univerzity Palackého Olomouc na výzkumu alexithymie ve spojení se závislostí. Zaměřuje se na obtíže klientů v rozeznávání a vyjadřování jednotlivých emocí, odcizeného prožívání v konceptu psychoterapie realizované v rámci léčby závislostí v terapeutické komunitě. Obsahem je průběh, koordinace, metodologie, hypotézy a výstupy výzkumu.

Bc. Martin Hulík
Mgr. Klára Hassmanová
Terapeutická komunita Němčice-Heřmaň SANANIM z.ú.
Exkurze do Osvětimi jako součást léčby drogově závislých
Léčba v terapeutické komunitě včetně jejích každodenních aktivit má svou výraznou existenciální úroveň, kterou se snažíme zdůraznit a zkoumat pomocí každoročních „existenciálních exkurzí“ do památníku holokaustu v polské Osvětimi.
Tzv. “temná turistika” je i mezi běžnou populací stále více oblíbená. Důležitou roli zde prý hraje otupělost postmoderního jedince, který potřebuje intenzivnější podněty ke svému vzrušení. Jiní autoři naopak poukazují na poučení spojené s historií, mravní uvědomění a možnost analýzy zla.
S klienty se při nástupu do terapeutické komunity obvykle potkáváme v období jejich existenciální krize, která se v prvním období léčby, abstinence a zvýšeného sebeuvědomění dále prohlubuje. S jakými otazníky se na cestu do Osvětimi vydávají a s jakými odpověďmi se vracejí zpět?

Patrik Folíř
Terapeutická komunita Sejřek
Změna koncepce Terapeutické komunity Sejřek

Mgr. Kalusová Aneta,
Bc. Vašková Blanka,
Csaba Vysopal
Terapeutická komunita Renarkon
Externí pracovní terapie v TK Renarkon
Cílem příspěvku je představit externí pracovní terapii v Terapeutické komunitě Renarkon. Zhodnotí význam pracovní terapie i praktický dopad na léčebný proces, zmíní se o významu této oblasti pro celkový kontext léčby. Příspěvek se podívá na přínosy i úskalí pro skupinu, jednotlivé klienty a celý terapeutický tým. Zhodnotí historii a vývoj pracovní terapie. Příspěvek zmapuje aktuální situaci a vize do budoucna.

Lenka Walaková
Soňa Papšíková
PNMO v Bílé Vodě, TK Tao
Činnostní terapie v TK Tao
Příspěvek je zaměřen na činnostní terapií v TK Tao, na její zavedení, vývoj a dosavadní zkušenosti. Zaměřuje se na specifika a způsoby práce s klienty s duální diagnózou. Změny v přístupu v činnostní terapii se podařilo realizovat v rámci projektu „Implementace systému ucelené rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním“ v PN Marianny Oranžské a také za spolupráce ostatních pracovníků TK. Představuje činnostní terapii v kontextu sociální rehabilitace a způsoby práce s individuálním přístupem ke klientům s přesahem do psychiatrického spektra. V procesu změn, úzdravy a léčby je i v činnostní terapii důležitý motivační rámec. Aktivity v činnostní terapii mají svoji terapeutickou hodnotu a mohou být využity k sociálnímu učení v rámci metody terapeutické komunity. Kromě odbornosti a zkušenosti je potřebná také kreativita činnostních terapeutů.

Bc. Martina Krištofová Sobihardová
Terapeutická komunita Podcestný mlýn, Společnost Podané ruce o.p.s.
Metody zkompetentňování klienta v terapeutické komunitě a procesy jeho možného paralelního znekompetentňování.
Příspěvek má za cíl zamyslet se nad možnou ambivalencí, vznikající z několika paralelních proudů působících v terapeutických komunitách v oblasti zkompetentňování klienta, či skupiny a jejími dopady.

Bc. Pavel Hrbáč
TK WHITE LIGHT I
Dramaterapie a tvorba divadelních představení v terapeutické komunitě
Osm let práce v terapeutické komunitě – osm divadelních představení. Proces vzniku originálních výpovědí, ovlivněných životy a prožíváním klientů. Rozvíjení jejich kreativity, vnímání sebe sama a cesta k vyjádření pocitů a myšlenek pomocí divadelního jazyka.
Specifika takové práce z pohledu terapeuta, se zkušeností s hraním v ochotnických souborech a vedením divadelních workshopů.

Dušan Konečný
PNMO Bílá Voda
Hlinění – arteterapeutická práce s hlínou.
Při práci s hlínou a delším kontaktem s ní přestaneme kontrolovat sami sebe a hlína se nám“odvděčí“ tím,že nás zobrazí takové,jací jsme.
A toto je významné hlavně u těch, kteří jsou „řečově zdatní“ a řečí dokáží zakrýt mnoho ze sebe.

Mgr. Marek Novotný
TK Vršíček, SKP Plzeň
Nemám ani ženskou, ani pejska. Zamyšlení nad vztahy v terapeutické komunitě

PhDR. Romana Suchá
PhDr. Markéta Brunová Meluzínová
Psychiatrická nemocnice Kroměříž
Oddělení 18B – terapeutická komunita s dlouholetou tradicí.
V rámci příspěvku představíme psychoterapeutické oddělení 18B Psychiatrické nemocnice Kroměříž, které je zaměřeno na léčbu pacientů s neurotickými obtížemi. Toto oddělení má dlouholetou tradici, bylo založeno v r. 1972 prof. Kratochvílem a patří k prvním terapeutickým komunitám v ČR. Léčba funguje na principu terapeutické komunity a trvá 6 týdnů. V rámci komunity pracují dvě samostatné terapeutické skupiny, které se během týdne setkávají při společných aktivitách. Podrobněji posluchače seznámíme s léčebným programem, který je velmi intenzivní, založený na pevně stanoveném režimu a řádu. Poreferujeme o terapeutických aktivitách, které na našem oddělení probíhají – o skupinové psychoterapii, psychodramatu, psychogymnastice a dalších.

Mgr. Marie Hlávková
Následná péče Jihlava – Oblastní charita Jihlava
Kazuistika klientky s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti v programu Následné péče Jihlava

MUDr. David Adameček
ADVAITA, z. ú.
Součásti terapeutické komunity.
Nástroje pro sledování základních součástí terapeutické komunity a jejich možné využití v podmínkách terapeutických komunit v České republice.

Vladimíra Stehlíková
Mgr. Radim Siatka
PNMO Bílá Voda, Ves Bílá Voda 1, 79069 Bílá Voda
Sociální intervence v lůžkové psychiatrické péči v prostředí TK Fénix – role garanta, sociálně zdravotního pracovníka, skupiny klientů.
Příspěvek přibližuje zdravotně sociální práci- sociální intervence realizované s klienty léčby závislostí hospitalizovanými v terapeutické komunitě Fénix začleněné do Psyciatrické nemocnice Marianny Oranžské Bílá Voda. Ukazuje na možnosti působení garanta, zdravotně-sociálního pracovníka a skupiny klientů při podpoře a pomoci konkrétnímu klientu v řešení jeho sociálních záležitostí, oprávněných zájmů a běžných osobních záležitostí v uceleném terapeutickém programu. Podává výčet sociálně terapeutických činností a sociálních intervencí, které klientovi napomáhají či jej vedou k orientaci, samostatnosti a odpovědnosti ve vlastním sociálním začleňování a úzdravě.

Bc. Ladislav Holub
Terapeutická komunita Podcestný mlýn, Společnost Podané ruce o.p.s.
20 let výročí Terapeutické komunity Podcestný mlýn.
Ohlédnutí za historií TK, metodami TK, vývojem nahlížení na klienta v TK, rozvojem týmu a podobně.

PaedDR. Vladimír Blažek
SKP Vršíček
Workshop – Práce s terapeutickými kartami Symbolon
Práce s terapeutickými kartami Symbolon je zaměřena na interpretaci nevědomých obsahů, setkání s archetypy. Tato projektivní technika, tvořivě pracující s obrazy, je vedena v jungiánském duchu a umožňuje transformaci intrapsychických konfliktů do symbolického obrazu.

PhDr. Markéta Brunová Meluzínová,
PhDr. Romana Suchá
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, odd. 18B
Komunikační sebezáchovné pozice a zdroje růstu – workshop
Účastníci se seznámí s komunikačními pozicemi Virginie Satirové. Pracovat budeme zážitkově ve dvojicích a ve skupině. Při práci s tělem si zvědomíme naše sebezáchovné způsoby komunikace, které užíváme při stresu jako zažité automatismy, často pramenící z naší primární rodiny. Každou pozici si podrobněji rozebereme, zažijeme, zvědomíme i její stinné stránky až v podobě patologie, ale i její „zrnka zlata“, zdroje, na kterých můžeme v terapii stavět. Ukážeme si typické komunikační pozice u závislostí, úzkostných, depresivních a dalších poruch. Dotkneme se i techniky sochání a jejího využití v terapii.

Program konference v PDF zde

Praktické informace naleznete zde

Akreditace – konference byla zařazena jako odborná vzdělávací akce do kreditního systému České asociace sester a České asociace adiktologů.