Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu

03.09.2017  |  Kategorie:

Přinášíme Vám tip na vzdělávací akci!

Vzdělávací program je převzatý z originálu Stacked Deck vyvinutý profesorem Robertem Williamsem z Univerzity Lethbridge v Kanadě a převedený na české prostředí pro pracovníky pracující na prevenci problémového hráčství (gamblerství). 

Kurz je zaměřen na prevenci problémového hraní a seznámí účastníky s metodikou programu Hra na hraně využitelnou při vedení lekcí a programů pro děti a mládež ve věku 13–20 let.

Hra na hraně – program zaměřený na prevenci gamblingu

Jedná se o vzdělávací program o pěti výukových lekcích a jedné doplňkové, určených pro prevenci problémového hraní dětí a mladistvých ve věku 13–20 let.

Jeho základními prvky jsou: zábavné a poutavé multimediální metody, strukturované návaznosti jednotlivých lekcí, které rozvíjí principiální znalostní základnu a klíčové dovednosti. Silný důraz je kladen na výuku rozhodování a řešení problémů.

Klíčové poselství, které program nese, je takzvané „inteligentní hráčství“, chápané jako rozumné podstupování rizik spíše než totální zdrženlivost v podstupování rizik. Záměrem programu je učit mladé lidi o skutečnostech souvisejících s problémovým hráčstvím a riziky, které přináší, povzbuzovat v nich odpovědné rozhodování a podpořit je v tom, aby se z nich problémoví hráči nestali.

Kurz je zaměřen na prevenci problémového hraní a seznámí účastníky s metodikou programu Hra na hraně využitelnou při vedení lekcí a programů pro děti a mládež ve věku 13–20 let. 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s programem Hra na hraně a jeho metodikou, a zároveň je naučit tuto metodiku využívat ve své vlastní praxi.

Vzdělávací program mohou provádět pracovníci v NZDM, učitelé ve školách, odborníci na prevenci, dobrovolníci atd.

Místo konání:

  • Praha,
  • Hradec Králové,
  • Ostrava,
  • Telč.

Bližší informace a přihlášku na kurz naleznete na http://ies.podaneruce.cz/kurzy/

Realizace kurzu je dotačně podpořena z prostředků Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.