Evropa pro zdraví!

11.04.2019

Výzva pro budoucí členy Evropského parlamentu na boj s HIV a hepatitidou!

Dnešním dnem byla spuštěna výzva k boji proti HIV a hepatitidě v Evropě. Koalice Plus Platform Europe a přidružení partneři [včetně A.N.O. – Asociace nestátních organizací] vyzývají budoucí členy Evropského parlamentu, aby do roku 2030 vybudovali Evropu pro zdraví bez AIDS nebo hepatitidy.

PR CZ PLATFORM CPLUS RS A.N.O.

Evropská unie a její instituce mají dle výzvy převzít vedoucí úlohu jak pro své členské země, tak jejich sousedy. Zejména je žádána:

  • aby zvýšila svoji podporu na rozvoj prostřednictvím vyšších příspěvků Celosvětovému fondu (Global Fund) pro boh s HIV, tuberkulózou a malárií, i prostřednictvím zřízení daně z finančních transakcí a její přidělování zdravotnickým účelům
  • aby realizovala migrační politiku uctivou vůči lidem s náležitou péčí včetně zdravotních problematik
  • aby svojí drogovou politikou respektovala zdraví a práva konzumentů
  • aby zajistila transparentní a spravedlivou tvorbu cen léčiv tak, aby měli všichni občané Evropy přístup k lékům bez diskriminace kvůli svým finančním možnostem či kvůli finančním možnostem jejich národních systémů zdravotnictví.

Záměrem je, aby se strategie Evropa pro Zdraví pevně etablovala v Evropské unii, jejích členských státech i v sousedních zemích:

  • Posilovala sociální rozměry trvale udržitelného rozvoje za účelem snižování společenských nerovností, budovala trvale udržitelné, univerzální a spravedlivější systémy zdravotnictví, a zlepšovala výsledky zdravotní péče pro každého
  • Uznávala lidská práva při podporování univerzálního přístupu ke zdravotnické péči pro všechny, a posilovala kapacitu států i občanů v přístupu k léčebným i preventivním prostředkům nutným pro ukončení epidemií HIV, hepatitidy a tuberkulózy. Taková Evropa, která bojuje proti diskriminaci související s infekcemi, sexuální orientací, generovou identitou a životními styly
  • Byla průkopníkem řídícím a koordinujícím inovace v reakci na tyto epidemie – jak v Evropě, tak v mezinárodním měřítku
  • Vytvářela prostor pro zapojení zainteresovaných stran prostřednictvím sdílení praktických zkušeností a usnadňováním jejich práce s občany za účelem plnění jejich potřeb.

Koalice PLUS Platform Europe a přidružené partnerské organizace vyzývají evropské instituce i zvolené budoucí členy Evropského parlamentu, aby tyto požadavky podpořili a učinili je skutečností.

VISION Europe for Health

http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/BROCHURE_EUROPE_SANTE_2019_EN.pdf