Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR: Semináře k nastavení a posílení spolupráce nízkoprahových drogových služeb a klinických pracovišť pro léčbu VHC

20.09.2019

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k nastavení a posílení spolupráce nízkoprahových drogových služeb a klinických pracovišť pro léčbu VHC.

Seminář je součástí aktivit zaměřených na eliminaci VHC v epidemiologicky nejvýznamnější skupině v ČR – u uživatelů drog. Jedním z cílů těchto aktivit je podpořit spolupráci klinických pracovišť a služeb, které se věnují této cílové skupině. Odbornou garanci převzali doc. Viktor Mravčík/NMS, Praha a prof. MUDr. Petr Husa, CSc./Klinika infekčních chorob, LF MU Brno. Tuto aktivitu organizuje Sekce Harm Reduction Asociace Nestátních organizací A.N.O., spolu se Společností Podané ruce a Institutu expertních služeb (IES), ve spolupráci se společnostmi AbbVie s.r.o., Merck Sharp & Dohme s.r.o.a Gilead Sciences s.r.o. pod záštitou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, v návaznosti na akční plán Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR na období 2019–2021 (https://www.drogy-info.cz/publikace/protidrogova-politika/eliminace-virove-hepatitidy-typu-c-mezi-uzivateli-drog-v-cr/).

V rámci semináře se představí místní nízkoprahové drogové služby a zároveň místně příslušná klinická pracoviště pro léčbu VHC. Seminář vytvoří prostor pro společnou komunikaci a klade si za cíl identifikovat a popsat příležitosti i překážky spolupráce v rámci témat jako je screening VHC u uživatelů drog, usnadnění jejich vstupu do léčby, udržení v léčbě, prevence reinfekce a podobně. Výstupem může být i konkrétní plán budoucí spolupráce, ať už nové či pokračující.

Seminář bude reflektovat lokální situace a odlišnosti, proběhne na několika místech v rámci ČR, aby bylo možné diskutovat co nejkonkrétněji a spolupráci definovat co nejvíce na míru.

Konkrétní místa a termíny najdete zde v online editovatelné tabulce: http://bit.ly/eliminace_vhc

Prosíme Vás o její vyplnění za Vaše příslušné pracoviště – jméno a kontaktní údaje (ideálně mailová adresa a telefonní číslo). Rozdělení jednotlivých center do daných regiónů je předběžné, pokud byste měli zájem se zúčastnit jiného termínu v jiném městě, prosíme o vyznačení a uvedení poznámky o změně. Na základě nahlášené účasti dále upřesníme program a kapacitu daných seminářů. Semináře budou probíhat v odpoledních hodinách a jejich předběžný program najdete v příloze.

V případě dotazů, nebo jakýchkoli problémů s vyplňováním, kontaktujte prosím centrum IES Podané ruce, konkrétně za organizaci zodpovědnou Lucii Zendulkovou: e-mail:zendulkova@podaneruce.cz; t.č. 605 201 702.

Vstup na semináře je zdarma. Občerstvení zajištěno.

Děkujeme za Váš zájem a budeme se těšit na viděnou.

VHC_pozvanka_FIN

VHC_program_FIN