Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v České republice: východiska a akční plán na období 2019 – 2021

18.03.2019

Bude plán přijat?

Virová hepatitida typu C představuje významný veřejnozdravotní a epidemiologický problém celosvětově i v České republice. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto stanovila eliminaci viru hepatitidy C do roku 2030 jako významný cíl veřejného zdravotnictví a vyzvala členské státy, aby zpracovaly národní strategii eliminace VHC. Cílem WHO je zastavit přenos HCV a zajistit každému přístup k prevenci, léčbě a péči. Členské státy mají do roku 2030 redukovat nové infekce o 90 % a úmrtnost na VHC snížit o 65 %. Významnou součástí strategie musí být prevence nákazy mezi injekčními uživateli drog prostřednictvím harm reduction služeb, testování a léčby VHC.

Jenom v ČR je odhadován výskyt chronické hepatitidy C asi u 80 tisíc osob, z toho u většiny (cca 60 %) v důsledku injekčního užívání drog. Klinicky závažné následky (cirhóza, selhání jater, hepatocelulární karcinom) vznikají obvykle za 20–30 let od nákazy. Pokud nebudou nemocní včas vyhledávání a léčeni, lze z vývoje injekčního užívání drog v ČR očekávat v následujících dvou dekádách významný dopad epidemie VHC na nemocnost a úmrtnost a zvýšené náklady zdravotnictví.

Asociace realizaci jak akčního plánu, tak aktivit směřujících k eliminaci hepatitid plně podporuje.

Celé znění dokumentu naleznete zde: Eliminace_VHC_u_IUD_rev2