DRUG CZECHING – Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR

15.06.2018  |  Kategorie:

Zveme vás do Prahy 26. června, kde se uskuteční veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v České republice!

Tato událost si klade za cíl přiblížit veřejnosti téma testování čistoty psychotropních látek, neb právě nečistota ilegálních drog je velice častým původcem negativních jevů souvisejících s užíváním (či zneužíváním) psychotropních látek obecně. Jelikož česká legislativa není na snižování rizik užívání v tomto směru téměř vůbec připravena, je potřeba začít téma diskutovat – jak ve veřejném prostoru tak na politicko-legislativním poli.

Akci organizuje český tým organizace Youth RISE ve spolupráci s týmem Beyond Psychedelics, za podpory Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, A.N.O. – Asociace nestátních organizací.

Veřejné fórum by mělo poskytnout platformu odborníkům i veřejnosti pro započetí pokud možno celospolečenského dialogu zakončeného ideálně snahou o přizpůsobení stávající legislativy ve směru nejnovějších vědeckých poznatků, co se týče minimalizace rizik užívání psychotropních látek.

„I přesto, že má tento progresivní přístup podporu u mezinárodní odborné komunity (např. EMCDDA), se v ČR setkáváme prozatím spíše s neochotou na straně institucí zastupujících zákon, či přímo těch, kteří mají legislativu tvořit. V ostatních odvětvích přístupů minimalizace rizik si Česká republika již několik let v řadě drží z globálního hlediska velice vysoké skóre, nicméně oblast testování čistoty psychotropních látek zde zatím zůstala zákonem i praxí nedotčena. Je tedy na čase uvážit, zda je neexistence legislativního nastavení týkajícího se testování psychotropních substancí opravdu přínosné naší současné společnosti. V prvé řadě nám jde o to, aby uživatelé měli možnost za své užívání převzít zodpovědnost a mohli tak sami předejít nepříjemným následkům spojeným s užíváním substancí zakoupených na černém trhu,“ komentuje situaci koordinátorka organizačního týmu Eva Césarová.

Program:

17.30 – 17.40 Úvodní slovo

17.40 – 18.20 Pohled zvenčí – Fiona Mesham (UK, profesorka kriminologie)

18.20 – 18.35 Kontext užívání v ČR – Viktor Mravčík (NMS)

18.35 – 18.50 přestávka

18.50 – 19.05 Otázka toxikologie – bude upřesněno

19.05 – 19.20 Legislativní rámec – bude upřesněno

19:20 – 19:45 Instituce zastupující zákon – brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych

19:45 – 20:00 Sociální konsekvence – bude upřesněno

20:00 – 20:15 Intervence nočního života – Jakub Černý

20:15 – 20:30 Kluby/promotéři – Ondřej Veselka (Storm Klub)

20:30 – 20:45 Přestávka

20:45 – 22:30 Diskuze

Na akci je zajištěn simultánní překlad.

 

Další zdroje: