Další podpisová akce

16.07.2019

K plánovanému přesunu agendy protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřili i kolegové ze zahraničí formou otevřeného dopisu Předsedovi vlády České republiky stran protidrogové politiky, který vám přinášíme!

K dopisu se připojilo přes 400 signatářů z České republiky a z celkem 42 zemí světa. Převážně se jedná o univerzitní profesory a odborníky, kteří pracují se závislými. Dopis podepsalo několik prestižních mezinárodních organizací jako britská Release, Harm Reduction International, International Drug Policy Consortium anebo Drug Policy Network.

Signatáři v dopise uvádí, že Česká republika dosahuje mimořádných úspěchů v oblasti snižování škod spojených s užíváním návykových látek. Současně považují meziresortní protidrogovou politiku za úspěšnou a hodnotí současnou dostupnost sociálních a harm reduction služeb za příkladnou v mezinárodním kontextu.

otevřený dopis Předsedovi vlády České republiky stran protidrogové politiky

překlad otevřeného dopisu

vybrané komentáře signatářů otevřeného dopisu

Přesun agendy závislostí pod Ministerstvo zdravotnictví se sice podařilo zastavit, ale problém není ani zdaleka vyřešen.

Jak sdělila Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace, která sdružuje přes 20 klíčových organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí v ČR: „Hrozí nárůst kriminality, protože několik stovek lidí nebude moci vstoupit do substituční léčby. Jsou to lidé, kteří se chtějí léčit, ale nebudou mít kde – budou si ale muset opatřit tisícikorunové částky denně na denní dávku drogy od uličního dealera jiným, často nelegálním způsobem. To je absurdní, je to hazardování s lidskými životy.“

Pro zachování současného stavu můžete podpořit svým podpisem probíhající výzvu Neberte drogy… z Úřadu vlády!