Asociace změnila svůj název: jsme APAS

12.05.2022

S účinností od 24. dubna 2022 došlo ke změně právní formy a názvu organizace A.N.O. – Asociace nestátních organizací se sídlem Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha, IČ 63839539.

Novým názvem je Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, z.s. (zkratka APAS).

Ostatní údaje organizace (bankovní spojení, IČ organizace, sídlo, telefonické a emailové kontakty a všechny další) zůstávají beze změn.

Změna právní formy a názvu asociace nemá žádný vliv na práva a závazky, které má vůči jiným organizacím, ani na jejich práva a závazky vůči naší asociaci. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.