Asociace nestátních organizací je partnerem projektu NETAD

15.05.2013  |  Kategorie:

Společně s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Českou asociací adiktologů uspořádala A.N.O. společné setkání projektu NETAD v Psychiatrické léčebně Bílá Voda pod názvem „Spolupráce sekcí terapeutických komunit a doléčovacích center“. Společné setkání bylo tematicky založeno na úpravu problematiky diskuse pro pracovníky doléčovacích center a terapeutických komunit. Cílem akce bylo zlepšit interní a externí komunikaci v síti projektu NETAD, která je určena pro doléčovací centra a terapeutické komunity. Celkem se společného setkání zúčastnilo 63 osob.