A.N.O. na tiskové konferenci mpř. Bartoška k pozměňovacímu návrhu protikuřáckého zákona

02.12.2016  |  Kategorie:

30. listopadu 2016 se konala tisková konference k pozměňovacímu návrhu k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Mezi hosty tiskové konference byli i Helena Rampachová a Josef Radimecký z A.N.O.

Češi jsou evropští premianti ve spotřebě alkoholu a některých drog. Jsme na to opravdu hrdí? Není na čase s tím něco udělat?

Konference se konala v tiskovém Atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a účastnili se jí:

  • Ing. Jan Bartošek, mpř. PS PČR – PN k zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Mgr. Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor – financování protidrogové politiky a trendy v užívání legálních i nelegálních drog
  • Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby osobám ohroženým závislostním chováním) – nedostatky v síti pomáhajících služeb, ztěžující jejich možnost reagovat na nové trendy v oblasti závislostí, nedostatek finančních prostředků na primární prevenci
  • PhDr. Josef Radimecký, A.N.O. – problémy, které přináší financování pomáhajících služeb z více rezortů a od různých veřejných institucí

Návrhy pana mpř. Bartoška reflektovala také česká média. Jan Bartošek navrhl, aby šlo 1 % ze spotřební daně z alkoholu, tabáku a hazardu na léčbu a prevenci závislých. Pozměňovací návrh předložil v rámci protikuřáckého zákona, který má dolní parlamentní komora opět projednávat. Více na Novinky.cz.