Tisková zpráva – České adiktologické služby požadují odchod Národní protidrogové koordinátorky

05.10.2021  |  Kategorie:

TISKOVÁ ZPRÁVA

A.N.O. – Asociace nestátních organizací

České adiktologické služby požadují odchod Národní protidrogové koordinátorky

 

Namísto prosazování nedávno dokončeného zákona o agentuře pro financování a koordinaci protidrogové politiky a posilování zapojení odborníků dochází pod vedením současné národní protidrogové koordinátorky k destrukci nejen Odboru protidrogové politiky, jehož je ředitelkou, ale i protidrogové politiky České republiky.

 

Celá ČR, 5. října 2021: Asociace nestátních organizací spolu s dalšími partnery zveřejnila před dvěma týdny informaci o dokončení výborného návrhu zákona, který nabízí řešení a stabilizaci adiktologické péče v České republice. Namísto jeho prosazování jsme však svědky postupné destrukce adiktologické péče v České republice. Příslovečnou poslední kapkou je odchod dlouholetého šéfa Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a uznávaného odborníka na závislosti, doc. Viktora Mravčíka. V kombinaci s dalšími fatálními přešlapy, neschopností a neochotou stávajícího vedení Odboru protidrogové politiky zajistit pro adiktologickou péči v České republice odpovídající financování či bránit neustálým pokusům o přesun agendy pod ministerstvo zdravotnictví tak dochází k plíživé destrukci adiktologické péče. Poskytovatelé adiktologických služeb již nemohou nadále mlčet a vyzývají národní koordinátorku k rezignaci.

 

Adiktologické služby dnes v celé republice zastavily na 15 minut svůj provoz a vyzývají stávající protidrogovou koordinátorku k rezignaci. Fotodokumentace z celorepublikové akce zde. Další fotografie na FB v diskuzi k události zde.

 

Situace vygradovala v posledních dnech, kdy došlo k odchodu několika dlouholetých pracovníků, včetně vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a zavilosti, doc. Viktora Mravčíka, který tuto pozici zastával dvacet let (viz jeho vyjádření).

 

Poskytovatelé adiktologické péče dlouho upozorňovali na neustálé přešlapy protidrogové koordinátorky, na její manažerská i úřední selhání a neodbornost. Teprve  nyní však přikročili k zásadnímu požadavku na rezignaci národní koordinátorky, a to kvůli personální destrukci odboru, kdy se rozpadly všechny odborné týmy a odbor nebude schopen plnit ani své základní činnosti směrem k monitoringu, zajištění sítě adiktologické péče či nezbytné legislativě.

 

Poskytovatelé adiktologických služeb se obávají, že připravený návrh zákona o agentuře pro koordinaci a financování služeb, který nabízí řešení pro adiktologickou péči v České republice a který vznikl v rámci rozsáhlého projektu za desítky milionů korun, má ve skutečnosti skončit v koši a krátce po volbách má proběhnout další pokus o přesun protidrogové agendy pod ministerstvo zdravotnictví; jak však opakovaně upozorňují odborníci, adiktologická péče obsahuje i významnou část sociálních služeb, které do působnosti ministerstva zdravotnictví spadat z podstaty nemohou a došlo by tak pravděpodobně k jejich zrušení. Personální devastace Odboru protidrogové politiky tak může být posledním hřebíčkem do rakve české racionální integrované protidrogové politiky České republiky, budované desítky let.

 

Mezi konkrétní dopady, které tato destrukce může mít, jsou nárůst epidemie HIV či žloutenky, nárůst kriminality spojené s nelegálními drogami; dopady lze očekávat i v oblasti legálních drog – doposud není nijak řešena oblast alkoholu a tabáku, což sebou přináší nárůst onkologických onemocnění, zhoršení psychického stavu obyvatelstva atd.

 

Praktickým a racionálním řešením tristního stavu, do něhož se česká protidrogová politika právě řítí, je odchod stávající Národní protidrogové koordinátorky a svěření vedení české protidrogové politiky do rukou odborníka vzešlého z řádného výběrového řízení.

 

Kontakt pro média:

Matěj Hollan, ředitel A.N.O. – Asociace nestátních organizací, tel. 774 956 148, hollan.matej@gmail.com