Postoj Evropské společnosti pro preventivní výzkum k neefektivním a potencionálně škodlivým přístupům v prevenci látkových závislostí

19.12.2019

Evropští preventivní výzkumníci vyzývají k neužívání škodlivých preventivních metod! 

Je dokázáno, že užívání tzv. “šokových taktik“ v prevenci je neúčinné.

I přesto jsou však tyto strategie, založené výhradně na poskytování informací o nebezpečích drogového užívání, v Evropě hojně užívány.

Společnost EUSPR je těmito „takzvanými preventivními strategiemi“ velmi znepokojena. Apeluje tak na politiky a odborníky mající vliv na rozhodování v oblasti prevence, aby pokládali věděcky ověřenou efektivitu dané metody jako důležité kritérium při vystavování mladých lidí dané formě prevence, namísto investování veřejných financí do spíše komerčních nabídek. Existují lepší a dokonce i méně nákladné alternativy.

Přílohou postoj Evropské společnosti pro preventivní výzkum k neefektivním a potencionálně škodlivým přístupům v prevenci látkových závislostí.

Position paper EUSPR-long version_

CZ Position paper EUSPR-short version_CZ