Rada Asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada členů AsociaceRada Asociace.

Valná hromada členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace. Valnou hromadu svolává předseda Asociace nejméně jedenkrát ročně.

Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace a řídí činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami. Rada zpracovává koncepci činnosti Asociace, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě členů Asociace.  Rada přijímá na základě žádosti nové členy. Má nejméně 5 členů a je volena na čtyři roky. Z členů volí předsedu a dva místopředsedy. Poslední volba členů Rady proběhla dne 13. 3. 2019.

V odborné Radě Asociace zasedají členové zvolení Valnou hromadou všech členů Asociace a předsedové odborných sekcí s hlasem poradním.


Rada Asociace


Members of the Council of the Association elected by the General Assembly of the Association members


Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org
+420 777 916 253


Mgr. Jiří Richter

Mgr. Jiří Richter
místopředseda Rady
richter@asociace.org


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


MUDr. David Adameček

MUDr. David Adameček
člen Rady
adamecek@advaitaliberec.cz


Martin Parula

Martin Parula
člen Rady
martin.parula@ulice-plzen.com


Head of Expert Sections


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


Mgr. Helena Fialová

Mgr. Helena Fialová
metodik pro zahraniční spolupráci
fialova@magdalena-ops.cz


Mgr. Daniel Randák

Mgr. Daniel Randák
vedoucí Sekce harm reduction
randak@prevent99.cz


RNDr. Martin Rataj

RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce následné péče
martinarataje@seznam.cz


Mgr. Lucie Vejrychová

Mgr. Lucie Vejrychová
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení
vejrychova@sananim.cz


Mgr. Břetislav Kantor

Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce ambulantních služeb
vedporadna@renarkon.cz