Rada Asociace

Orgány Asociace jsou Valná hromada členů AsociaceRada Asociace.

Valná hromada členů Asociace je nejvyšším orgánem Asociace. Valnou hromadu svolává předseda Asociace nejméně jedenkrát ročně.

Rada Asociace je statutárním orgánem Asociace a řídí činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami. Rada zpracovává koncepci činnosti Asociace, kterou předkládá ke schválení Valné hromadě členů Asociace.  Rada přijímá na základě žádosti nové členy. Má nejméně 5 členů a je volena na čtyři roky. Z členů volí předsedu a dva místopředsedy. Poslední volba členů Rady proběhla dne 15. 4. 2015.

V odborné Radě Asociace zasedají členové zvolení Valnou hromadou všech členů Asociace a předsedové odborných sekcí s hlasem poradním.

 


Rada Asociace


Členové Rady Asociace zvolení Valnou hromadou členů Asociace


Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová
předsedkyně Rady
rampachova@asociace.org


Mgr. Jiří Richter

Mgr. Jiří Richter
člen Rady
richter@asociace.org


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


MUDr. David Adameček

MUDr. David Adameček
člen Rady
adamecek@advaitaliberec.cz


Michal Němec

Michal Němec
místopředseda Rady
nemec@prevent99.cz


Vedoucí odborných sekcí


PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.
místopředseda Rady
radimecky@wl1.cz


Mgr. Helena Fialová

Mgr. Helena Fialová
vedoucí Sekce primární prevence
fialova@magdalena-ops.cz


Mgr. Daniel Randák

Mgr. Daniel Randák
vedoucí Sekce harm reduction
randak@prevent99.cz


RNDr. Martin Rataj
vedoucí Sekce intenzivní ambulantní a následné péče
rataj@magdalena-ops.cz


Mgr. Lucie Vejrychová
vedoucí Sekce drogových služeb ve vězení
vejrychova@sananim.cz


Mgr. Břetislav Kantor
vedoucí Sekce služeb pro patologické hráče
vedporadna@renarkon.cz