Právní poradna

Právní poradna Asociace je projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky.

Zabýváme se právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog.

Informujeme o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v ostatních souvisejících oblastech.

 

banner

Poradenství

Odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

  • zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti
  • uživatelům a bývalým uživatelům drog v jednotlivých typech péče, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo se dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy, které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog
  • experimentující mládeži
  • příbuzným uživatelů drog.

Právní poradenství je poskytováno formou:

  • osobních konzultací na pracovišti Právní poradny Asociace na základě předchozího objednání
  • telefonických konzultací (tel.: 222 582 932, 736 760 701)
  • e-mailových konzultací (email: ppano@asociace.org)
  • písemných konzultací (adresa: A.N.O – Asociace nestátních organizací – Právní poradna, Koněvova 95, 130 00  Praha 3)
  • webové poradny ZDE
  • vzdělávacích akcí pro pracovníky pomáhajících zařízení

V rámci praktického právního poradenství zaměřeného na individuální případy nabízíme nejen poradenskou činnost, ale i případné zastupování v trestních záležitostech.

Informační servis

Informační servis poskytuje informace týkající se platné právní úpravy, příslušnosti a oprávnění orgánů státní správy apod.

Odborné semináře

Cílem odborných seminářů je zprostředkovat informace a zkušenosti, prohloubit dovednosti v oblasti právního poradenství uživatelům drog a tím obecně zvýšit informovanost a rozšířit spolupráci odborníků z různých oblastí při práci s klienty – uživateli drog.

 

Více informací najdete přímo na stránkách právní poradny.

 

KONTAKTUJTE NÁS ⇒

Adresa kanceláře:

A.N.O – Asociace nestátních organizací – Právní poradna
Koněvova 95
130 00  Praha 3 – Žižkov

tel.: 222 582 932
mobil: 736 760 701
E-mail: ppano@asociace.org

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Krhutová

Advokáti: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.,  Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.