Právní poradna

Právní poradna A.N.O. je projektem právní pomoci v otázkách drogové problematiky.

Zabýváme se právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog. Informujeme o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v ostatních souvisejících oblastech.

 

banner

 

Poradenství

Odborné konzultace týkající se právní pomoci v otázkách drogové problematiky:

  • zaměstnancům zařízení poskytujících služby uživatelům drog, ostatním profesionálům a odborné veřejnosti
  • uživatelům a bývalým uživatelům drog v jednotlivých typech péče, kteří se dostali do konfliktu se zákony nebo se dostali do konfliktu s trestním zákonem nebo řeší jiné právní problémy,
  • které jim vznikly v souvislosti s užíváním drog
  • experimentující mládeži
  • příbuzným uživatelů drog a experimentující mládeže

V rámci praktického právního poradenství zaměřeného na individuální případy nabízíme nejen poradenskou činnost, ale i případné zastupování v trestních záležitostech. V prvním roce realizace projektu je však přímé zastoupení před soudy omezeno pouze na uživatele drog, kteří jsou v péči léčebných zařízení.

 

Informační servis

Informační servis poskytuje informace týkající se platné právní úpravy, příslušnosti a oprávnění orgánů státní správy apod.

 

Odborné semináře

Cílem odborných seminářů je zprostředkovat informace a zkušenosti, prohloubit dovednosti v oblasti právního poradenství uživatelům drog a tím obecně zvýšit informovanost a rozšířit spolupráci odborníků z různých oblastí při práci s klienty – uživateli drog.

 

Více informací najdete přímo na stránkách právní poradny.

KONTAKTUJTE NÁS ⇒