Mapa pomoci

Mapa členských organizací Asociace odkazuje na nestátní organizace, které poskytují adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním.

Členské organizace Asociace

Nezobrazuje se mapa správně? Odkaz na mapu na samostatné stránce.

 

⇒   Cítíte, že vy nebo vaše děti mohou být ohroženi závislostí?

⇒   Máte potíže s hazardním hraním a se závislostí na sázení?

 

V mapě si můžete vyhledat kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci. Kontakty jsou členěny podle jednotlivých krajů a druhů poskytovaných služeb. V případě jakéhokoli závislostního problému se můžete obrátit na organizace působící ve vašem regionu.

Mapa pomoci

mapa-pomoci

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. http://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/

 

Potřebujete pomoc v oblasti právního poradenství?

Kontaktujte naši poradnu, která se zabývá právním poradenstvím souvisejícím s problematikou užívání nelegálních drog a informuje o právech a povinnostech v oblasti práva trestního, občanského, rodinného, pracovního i v ostatních souvisejících oblastech.

 

PODROBNÉ KONTAKTY ⇒