VÝZVA k podání nabídky na zpracování srovnávací studie na téma „Zahraniční platformy a jejich fungování“

18.05.2018

A.N.O. – Asociace nestátních organizací podává výzvu k podání nabídky na zpracování srovnávací studie na téma „Zahraniční platformy a jejich fungování.“

Nejedná se o nabídku ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato výzva k podání nabídky nespadá pod aplikaci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem předložené nabídky bude zpracování srovnávací studie zaměřené na zahraniční platformy srovnatelné se Zadavatelem (Asociace), tedy organizace typu střešních organizací, které v oblasti prevence a léčby závislostí působí v zahraničních zemích, a to zejména v zemích Evropské unie či v zemích srovnatelných s Českou republikou.

Nabídka bude předložena nejpozději do 11. června 2018, a to elektronicky na email ředitelky kanceláře Asociace Mgr. et Mgr. Nory Staňkové, nora.stankova@gmail.com.

Podrobnější informace zde: A.N.O. VYZVA ZAHR STRECHY 06 2018