Více peněz do betonu, méně na sociální a vzdělávací projekty.

03.03.2021  |  Kategorie:

Před nedávnem jsme vás prostřednictvím facebookového příspěvku informovali o změnách v čerpání evropských fondů, které chystala česká vláda.

Situace má pokračování.

Vláda 1. března 2021 projednávala rozdělení alokací prostředků z fondů EU pro příští programové období 2021-2027, přitom schválila převod 10 % původně zamýšlené alokace Evropského sociálního fondu plus (ESF+) do Fondu soudržnosti (FS), ze kterého mají být financovány zejména infrastrukturní a další investiční projekty.

V praxi to bude znamenat další snížení prostředků, pro Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+), ze kterého jsou podporovány projekty v sociální oblasti.

Proti převodu prostředků z ESF+ se vyjadřovala řada neziskových organizací včetně Asociace.

Více informuje AVPO ČR na https://www.avpo.cz/vice-penez-do-betonu-mene-na-socialni-a-vzdelavaci-projekty-vlada-schvalila-rozdeleni-evropskych-prostredku-pro-obdobi-2021-2027/