Tiskové prohlášení A.N.O. – PŘEVEZME PREVENCI A PÉČI O ZÁVISLÉ STÁT?

13.12.2017  |  Kategorie:

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

A.N.O. – Asociace nestátních organizací

PŘEVEZME PREVENCI A PÉČI O ZÁVISLÉ STÁT?

Organizace poskytující služby prevence a léčby závislostí žádají o nezbytné navýšení rozpočtu – bez něj pro ně zůstane slib vlády navýšit platy a mzdy zaměstnancům pouze slibem.

Praha, 13. prosince 2017: Vláda před časem rozhodla o navýšení platů v sociálních službách o 23% a ve veřejné sféře o 10%. Toto navýšení se týká i nestátních organizací a jejich zaměstnanci bylo přivítáno. Nestátní organizace ale navýšení nebudou mít v příštím roce z čeho vyplácet. Změna se totiž zatím nepromítla v návrhu státního rozpočtu.

Pro všechny sociální služby chybí 3 miliardy korun, už od léta ale asociace upozorňuje, že pro organizace věnující se prevenci a léčbě závislostí je situace ještě složitější. „Tyto služby jsou poskytovány z více než osmdesáti procent nestátními organizacemi a například terénní programy a kontaktní centra dokonce neprovozuje nikdo jiný, než nestátní sektor,“ upozornila předsedkyně asociace Helena Rampachová.

Jedná se o služby, které jsou financovány vícezdrojově, převážně z veřejných rozpočtů. Jednotlivé rezorty, které se na jejich financování podílejí, však při přípravě svých rozpočtů na rok 2018 zcela opomenuly skutečnost, že dochází-li k navýšení platů a mezd, je nezbytné na rok 2018 adekvátně navýšit i příslušné dotační tituly, z nichž jsou tito pracovníci hrazeni. Vzniklý deficit činí 70 milionů korun. Ačkoliv vykonávají oba stejnou práci, pracovník v nestátní organizaci bude mít na výplatní pásce řádově o tisíce korun nižší mzdu, než jeho kolega z veřejné sféry.

O nutnosti navýšit rozpočet na podnět asociace jednala letos v červenci Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Tato Rada vlády přijala usnesení, kterým mj. požádala vládu ČR, aby při tvorbě státního rozpočtu na rok 2018 výše uvedené zohlednila a příslušným rezortům navýšila dotační prostředky na rok 2018. Tato Rada vlády současně požádala příslušné rezorty, aby v dotačních řízeních na rok 2018 reflektovaly výše popsané nároky. Tatáž Rada vlády na svém dalším jednání na začátku listopadu konstatovala, že návrh státního rozpočtu uvedená doporučení nereflektuje a k navýšení finančních prostředků nedošlo.

V příštím roce budeme čelit hrozícímu odlivu zkušených pracovníků ze služeb protidrogové prevence a léčby – půjdou prostě pracovat do jiných oblastí sociálních a zdravotních služeb ve veřejném sektoru,“ uvedla Rampachová. To bude znamenat omezení i pro lidi, kterým tyto služby doposud pomáhaly. Nejde jen o samotné závislé, ale i o jejich rodiny a blízké, jimž služby prevence a léčby také pomáhají.

„Už nyní máme více klientů, než můžeme stihnout, některé služby jsou na hranici svých kapacitních možností, v některých službách jsou dlouhé čekací lhůty. Otázkou je, co se stane, až budeme muset provozy omezit, pokud v příštím roce nebudeme mít z čeho adekvátně zaplatit pracovníky. Potřebovali bychom naopak personálně posilovat naše kapacity alespoň v nezbytné míře, ne aby nám zkušení pracovníci začali odcházet jinam,“ řekla Rampachová.

Asociace sdružující přes dvacet těchto nestátních organizací proto zaslala do sněmovny pozměňovací návrh, který by mohl pomoci problém vyřešit.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. et Mgr. Helena Rampachová

předsedkyně A.N.O. – Asociace neziskových organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

E-mail: rampachova@asociace.org

GSM: 777 916 253