Setkání Sekce harm reduction!

28.05.2017

Výbor Sekce HR připravuje v termínu 30.6.2017 otevřené shromáždění!

Shromáždění Sekce HR se uskuteční v pátek 30.6.2017 od 10 hodin na adrese Školská 30, Praha 1. Zváni jsou i zástupci nečlenských zařízení, zástupci Rady A.N.O., NMS, RVKPP atp.

Bližší informace zde: Shromáždění SHR červen 2017 pozvánka