Reakce A.N.O. na článek s názvem: „V Orlové bude moci učitel poslat žáka na test drog”

14.06.2017  |  Kategorie: ,

Vyjádření A.N.O.

k článku s názvem: „V Orlové bude moci učitel poslat žáka na test drog””

publikovaný 13.6.2017 v MF Dnes (Moravskoslezský kraj)

 

Praha, 14. června 2017 – A.N.O. ostře odmítá zavádění možnosti učitele poslat žáka na test drog jako preventivní opatření, jak tomu má být v Orlové.

Rozvíjení programů prevence, rozvoj celkové odborné a preventivní pomoci školám a efektivní řešení problémů spojených s konzumací všech typů drog, celková odborná práce s žáky, učiteli i rodiči – toto jsou efektivní nástroje, jak se lze snažit o snížení počtu uživatelů drog v české společnosti a obecně snížení počtu nezletilých, kteří mají s návykovými látkami zkušenost.

A.N.O. proto odmítá zavádění možnosti učitele poslat žáka na test drog do školních řádů. Plošné testování žáků je represivní ne preventivní prostředek. Testování žáků v žádném případě nepřispívá ke komplexnímu řešení problémů spojených s drogami v prostředí školy. Zavádění represivních opatření v podobě testování na drogy, obzvlášť v institucích, které mají působit výchovně a edukačně na děti a mládež, pouze podporuje tento neúčinný směr boje proti drogám. Podstatou účinné prevence je především dlouhodobá „interaktivní“ práce s osobními postoji žáků.

Současný trend v oblasti všeobecné prevence je předávání dovedností, znalostí a postojů pedagogickým pracovníkům, kteří jsou jedním z důležitých článků v oblasti primární prevence. V současné době již vznikají školní poradenská pracoviště, jejichž součástí je školní psycholog nebo školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Ale neměli bychom zapomínat na pedagogy, kteří tráví s dětmi větší část jejich vývoje a mají na ně velký vliv, protože podporující, stimulující pedagog bez předsudků a hodnocení, může být velkou oporou pro děti, které se pohybují ve stresovém prostředí.

Rádi bychom také připomněli, že dne 26. 5. 2016 bylo vydáno společné tiskové prohlášení zainteresovaných organizací k testování školáků, které zní: „Odborná společnost se tímto ostře vymezuje vůči neefektivnímu využití prostředků, manipulaci s fakty a veřejným míněním a vyvolávání obav, které spíše slouží soukromým zájmům, než účelům prevence a veřejného zdraví„. Celé prohlášení na www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/media/plosne-testovani-skolaku-na-pritomnost-drog-prinasi-nepresne-vysledky-a-zastrasuje-rodice-i-deti-144589

Celé znění článku na http://ostrava.idnes.cz/drogy-v-orlove-a-zaneseni-zmen-do-skolnich-radu-fl6-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170613_2332432_ostrava-zpravy_woj