Publikace v časopise ADIKTOLOGIE!

28.02.2018

Časopis ADIKTOLOGIE je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. A nám se naskytla možnost pravidelné publikace! Časopis Adiktologie se mění – vznikají dvě samostatné mutace, jedna verze v anglickém jazyce, která má ambici se vyrovnat dalším mezinárodním časopisům v oboru adiktologie, druhá verze časopisu, která bude mít národní podobu a bude mít praktickou orientaci na preventivní a léčebnou praxi.

Deklarovaným cílem vzniku této verze časopisu je posílení dialogu uvnitř oboru a Asociaci byla pro tyto účely nabídnuta možnost pravidelného publikování!

Zajímá vás víc?

Napište nám!

Kontaktní osobou je paní Zuzana Štvrtňová (z.stvrtna@gmail.com).